รีเซต

น.ศ.เฮ!! ม.ราชภัฏสุราษฎร์ ลดค่าเทอม 10% สู้โควิด

น.ศ.เฮ!! ม.ราชภัฏสุราษฎร์ ลดค่าเทอม 10% สู้โควิด
มติชน
16 เมษายน 2563 ( 22:22 )
311
3
น.ศ.เฮ!! ม.ราชภัฏสุราษฎร์ ลดค่าเทอม 10% สู้โควิด
น.ศ.เฮ!! ม.ราชภัฏสุราษฎร์ ลดค่าเทอม 10% สู้โควิด

ลดค่าเทอม – เมื่อวันที่ 16 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการอธิการบดีมรส. ได้ออกประกาศการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ลงวันที่ 15 เม.ย.63

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)ในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ 10% ประกอบด้วย 1.นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2.นักศึกษาภาค กศ.บห. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562และ 3.บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ได้มีประกาศการขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บห.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง