TrueID

MACO, MONO, UBE ไม่รอดเข้ากรง Cash Balance

MACO,  MONO, UBE ไม่รอดเข้ากรง Cash Balance
ทันหุ้น
26 พฤศจิกายน 2564 ( 18:00 )
418
MACO,  MONO, UBE ไม่รอดเข้ากรง Cash Balance

 

ทันหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลท.แจ้งหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 Cash Balance ซึ่งมีหุ้นที่เข้าเกณฑ์ ประกอบด้วยหุ้นบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO,  ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ MACO-W3, หุ้นบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO และ หุ้นบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. จนถึงวันที่ 7 ม.ค. 2565 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง