รีเซต

กกพ. เตรียมงดเก็บเงินเข้ากองทุน เพื่อลด "ภาระประชาชน"

กกพ. เตรียมงดเก็บเงินเข้ากองทุน เพื่อลด "ภาระประชาชน"
TNN ช่อง16
11 พฤศจิกายน 2565 ( 10:56 )
27
กกพ. เตรียมงดเก็บเงินเข้ากองทุน เพื่อลด "ภาระประชาชน"

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.เตรียมเร่งประกาศอัตราการนำเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าใหม่ โดยงดเรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เป็นการชั่วคราว เนื่องจากต้องการลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยเฉพาะในปี 66 รวม 1,534.92 ล้านบาท หรือลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนลง 0.0063 บาทต่อหน่วย คาดว่า เริ่มมีผลงดการจัดเก็บเงินชั่วคราวได้ตั้งแต่ม.ค. 66 เป็นต้นไป

สำหรับมาตรการดังกล่าว เป็นผลจากวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมากพช. มีมติเห็นชอบทบทวนการกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4) จากเดิมระบุว่า โดยเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าในอัตรา 0.5 สตางค์ต่อหน่วย เป็นไม่เกิน 0.5 สตางค์ต่อหน่วย เป็นไปตามกรอบนโยบายตามที่ กพช. ให้ความเห็นชอบ และมติ กกพ. ที่ให้ทบทวนอัตราการนำเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) โดยเรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ในอัตรา 0 (ศูนย์) เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้สำนักงาน กกพ. จึงได้เร่งดำเนินการออกประกาศ เรื่องการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (มาตรา 97(4)) และประกาศ เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) ในอัตราศูนย์ และจัดให้มีให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซด์สำนักงาน กกพ. ต่อไป 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง