รีเซต

ด่วน! รับสมัคร 'แรงงานประมง' กรมจัดหางานเผยขาดอีกกว่า 5 หมื่นอัตรา

ด่วน! รับสมัคร 'แรงงานประมง' กรมจัดหางานเผยขาดอีกกว่า 5 หมื่นอัตรา
มติชน
30 เมษายน 2563 ( 17:00 )
120
ด่วน! รับสมัคร 'แรงงานประมง' กรมจัดหางานเผยขาดอีกกว่า 5 หมื่นอัตรา

 

แรงงานประมง- เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับแจ้งจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครแรงงานไทยทำงานในภาคประมงทะเล ทั้งนี้ ปัจจุบันงานภาคประมงยังมีความต้องการแรงงาน จำนวนกว่า 50,000 อัตรา เช่น ตำแหน่งนายท้ายเรือ/นายเรือ ผู้ช่วยนายท้ายเรือ ช่างเครื่อง และกรรมกร/ลูกเรือ เป็นต้น ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ที่สนใจสมัครงานดังกล่าว สามารถประสานโดยตรงได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2452 0571-2 หรือทาง thaifisheries@windowslive.com ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

 

“การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน รวมทั้ง ผลกระทบต่อภาคประมงทะเลทั้งในด้านการประกอบอาชีพ ด้านการตลาด และการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ยังพบว่ามีการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มผู้ประกอบการประมง ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ขอให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานไทยที่ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวมาทำงานในกิจการประมงทะเล นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ว่างงานได้เลือกประกอบอาชีพ เพื่อมีรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วย” นายสุชาติ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง