รีเซต

‘มทร.ศรีวิชัยตรัง’ เจ๋ง!! ประดิษฐ์เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจล อัตโนมัติผ่านจอ OLED

‘มทร.ศรีวิชัยตรัง’ เจ๋ง!! ประดิษฐ์เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจล อัตโนมัติผ่านจอ OLED
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 09:14 )
66
‘มทร.ศรีวิชัยตรัง’ เจ๋ง!! ประดิษฐ์เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจล อัตโนมัติผ่านจอ OLED

วันที่ 11 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นายสิทธิศักดิ์ โรจชะยะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยทีมคณะทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย และพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งขณะนี้ยังไม่อาจทราบได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยุติเมื่อใด แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายนั้นคือการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าการสัมผัสเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราได้รับเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย ดังนั้น การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ก็ช่วยให้เราขยับห่างไกลจากโรคมากขึ้นอีกนิดได้

นายสิทธิศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในฐานะที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติ เทคโนโลยีทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและภูมิภาค จึงได้มีแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบอัตโนมัติ ซึ่งนอกจากจะสามารถจ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีการกดสัมผัสกับขวดแอลกอฮอล์เจลแล้ว ยังสามารถแสดงจำนวนครั้ง วันและเวลา ในการกดใช้งานแอลกอฮอล์เจลผ่านทางจอ OLED พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ใน Memory Card เพื่อเก็บข้อมูลการใช้เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลกับผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และหวังกระตุ้นให้ทุกๆ คน หมั่นดูแลใส่ใจในสุขภาพอนามัยของตนเอง

“สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ เจลแบบอัตโนมัติ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อลดปัญหาการติดเชื้อโรคจากมลพิษที่อยู่รอบๆ ตัวรวมทั้งป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ได้อีกด้วย และสามารถนำไปผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต โดยเป้าหมายแรกที่ได้จัดทำขึ้นได้จัดตั้งไว้ ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และลำดับต่อไปจะจัดทำเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสิเกา ซึ่งขณะนี้เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบอัตโนมัติ อยู่ระหว่างการทดลองใช้ หากผ่านการทดลองและผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาใช้งานภายในวิทยาลัยฯ และจะส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป” นายสิทธิศักดิ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง