รีเซต

อธิบดีปศุสัตว์ สั่งปูพรมสแกนทั่วประเทศ ตามคำสั่งนายกฯ ไม่พบการกักตุนหมู

อธิบดีปศุสัตว์ สั่งปูพรมสแกนทั่วประเทศ ตามคำสั่งนายกฯ ไม่พบการกักตุนหมู
มติชน
19 มกราคม 2565 ( 18:44 )
53
อธิบดีปศุสัตว์ สั่งปูพรมสแกนทั่วประเทศ ตามคำสั่งนายกฯ ไม่พบการกักตุนหมู

ข่าววันนี้ 19 มกราคม ภายหลังคำสั่งนายกรัฐมนตรี ในการแสกนทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการกักตุนสุกร ซากสุกร เพื่อป้องกันการกักตุน รวมถึงลักลอบการค้าซากสุกร เพื่อการส่งออก อันเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ASF ล่าสุด อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการปศุสัตว์ทุกรวมถึงด่านกักกันสัตว์ ทุกพื้นที่เข้าตรวจสอบ ดังนี้

 

ด่านกักกันสัตว์นครพนม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนครปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกันการกักตุนซากสุกร รวมถึงตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แห่ง จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการกักตุนซากสุกร และไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

ขณะที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกันการกักตุนซากสุกร ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สุกรมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น และเป็นแนวทางป้องกันการระบาดของโรค ASF รวมถึงตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีการกักตุนซากสุกรและไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

ขณะที่ จ.นครนายก ด่านกักกันสัตว์นครนายก ร่วมกับปศุสัตว์ จังหวัด ก็เข้าตรวจห้องเย็น และไม่พบการกระทำผิดเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง