รีเซต

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด "สถานะไม่สมบูรณ์" ตรวจสอบอีกครั้ง 20 ก.ย.นี้

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด "สถานะไม่สมบูรณ์" ตรวจสอบอีกครั้ง 20 ก.ย.นี้
TNN ช่อง16
19 กันยายน 2565 ( 15:00 )
49
เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด "สถานะไม่สมบูรณ์" ตรวจสอบอีกครั้ง 20 ก.ย.นี้

ความคืบหน้า หลังจากกระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th 


ทั้งนี้ ยังสามารถลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)


ล่าสุดผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และ ได้มีการประกาศผลรอบแรกไปเมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่มา ซึ่งมีบางกรณีตรวจสอบสถานะแล้วขึ้น "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" โดยเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ประกาศแจ้งว่า "กรณีผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า

1. การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูล กรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565  ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป


2. การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์  เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูล กรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน  โปรดตรวจสอบจำนวนบุตร และข้อมูลเลขบัตรประชาชน

ของทุกราย" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุตรของผู้ลงทะเบียน มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะ การลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565  ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป 


ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 


ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ทำได้ดังนี้

-เข้าเว็บไซต์  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th (หากไม่สะดวกตรวจสอบผ่านออนไลน์ สามารถติดต่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ หน่วยงานรับลงทะเบียน)

-เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

-กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด

-เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"


ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”  ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดย กระทรวงการคลัง จะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง 

หากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”  เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง  

กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกดปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน” 

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวสามารถ ให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้


วันประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบในแต่รอบ

รอบที่ 1

-ลงทะเบียนวันที่ 5 กันยายน – 8 กันยายน 65

-ประกาศผลวันที่ 16 กันยายน 65

รอบที่ 2

-ลงทะเบียนวันที่ 9 กันยายน – 15 กันยายน 65        

-ประกาศผลวันที่ 23 กันยายน 65

รอบที่ 3

-ลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน – 22 กันยายน 65      

-ประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 65

รอบที่ 4

-ลงทะเบียนวันที่ 23 กันยายน – 29 กันยายน 65      

-ประกาศผลวันที่ 7 ตุลาคม 65

รอบที่ 5

-ลงทะเบียนวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 65

-ประกาศผลวันที่ 14 ตุลาคม 65

รอบที่ 6

-ลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 65   

-ประกาศผลวันที่ 21 ตุลาคม 65

รอบที่ 7

-ลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม – 19 ตุลาคม 65 

-ประกาศผลวันที่ 28 ตุลาคม 65


ทั้งนี้ หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนไม่ แล้วพบสถานะ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน / ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

สำหรับผู้ลงทะเบียน ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ที่ไม่ครอบครัว (โสด) สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

รอบสำหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น

รอบที่ 8

ช่วงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565 จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 65


ภาพจาก AFP/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง