รีเซต

‘เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์’ ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.10 บ./หุ้น ย้ำความเชื่อมั่นโควิด-19 ไม่กระทบธุรกิจ

‘เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์’ ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.10 บ./หุ้น ย้ำความเชื่อมั่นโควิด-19 ไม่กระทบธุรกิจ
มติชน
8 เมษายน 2563 ( 05:02 )
49
‘เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์’ ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.10 บ./หุ้น ย้ำความเชื่อมั่นโควิด-19 ไม่กระทบธุรกิจ

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) หรือ STC ผู้ผลิตคอนกรีตครบวงจรในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เปิดเผยถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ว่าเห็นควรที่จะเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 . ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมการ์เด้น ซีวิวรีสอร์ท พัทยา เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับปฎิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่องดเว้นการจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่โรงแรมอีกด้วย รวมทั้ง ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีมติจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเเทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญ โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราเดิมที่หุ้นละ 0.10 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 56,800,000 บาท และยังคงจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามกำหนดการเดิม

 

 

“ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงต้องให้ความร่วมมือและพร้อมปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติและมีความเหมาะสมแล้ว ทางบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมขึ้นใหม่และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป” นายเอกชัยกล่าว

 

 

นายเอกชัยกล่าวว่า สำหรับเงินปันผลที่กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท นับเป็นอัตราการจ่ายปันผลในระดับที่สูงกว่า 100% จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นอีกหุ้นปันผลเด่นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยภาพรวมธุรกิจคอนกรีตของบริษัทญ ยังเดินหน้าทยอยส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง จากงานในมือส่วนใหญ่เป็นงานภาครัฐประเภทสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่คืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ และเป็นหุ้นปลอดภัย ไม่กระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง