สมาคมกำนันฯ ออกแถลงการณ์ ขอความร่วมมือจนท. ดูแลแรงงานต่างด้าวถูกกักตัว

สมาคมกำนันฯ ออกแถลงการณ์ ขอความร่วมมือจนท. ดูแลแรงงานต่างด้าวถูกกักตัว
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 14:26 )
23
สมาคมกำนันฯ ออกแถลงการณ์ ขอความร่วมมือจนท. ดูแลแรงงานต่างด้าวถูกกักตัว

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯได้ออกแถลงการณ์ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ทราบเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ จากสถานการณ์ควบคุมโรค โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สมุทรสาคร และ หน่วยงานในพื้นที่ดําเนินการการเฝ้าระวัง สอบสวนและค้นหาผู้ติดเชื้อในตําบล หมู่บ้าน ชุมชน ส่งผลให้ท้ังเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่มีการแพร่ระบาดพบผู้ติดเชื้อจํานวนมากและมีผู้ป่วยเพิ่มอย่างรวดเร็ว

 

“ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ เข้ามาประกอบอาชีพจํานวนมากทั้งถูกกฎหมาย และแรงงานเถื่อนซึ่งผู้ประกอบการโรงงานต่าง ๆที่มี แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามีความวิตกกังวล จากกรณีที่เข้ามาในประเทศผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้มีการลักลอบนําแรงงานต่างด้าวออกจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ก่อให้เกิดความวุ่นวาย สร้างปัญหาความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไปยังพื้นอื่นมากยิ่งขึ้น สมาคมฯจึงขอความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ จ.สมุทรสาครปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ผู้อาสารับใช้ประชาชนให้ช่วยกันป้องกัน ดูแลไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกจากพื้นที่ พร้อมชี้แจงทําความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าว ถึงผลกระทบหากมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน”นายยงยศ กล่าว

 

นายสมาคมฯ กล่าวว่า ขอให้ผู้นำท้องที่ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกทั้งอาหาร น้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัว และต้องสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยร่วมกัน ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยสมาคมฯขอเป็นกําลังใจให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านฯในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทำงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง