เปิดดาวน์โหลดแล้ว หนังสือการ์ตูน ‘รู้ทันโควิด’ ย่อยความรู้ให้เข้าใจง่าย

เปิดดาวน์โหลดแล้ว หนังสือการ์ตูน ‘รู้ทันโควิด’ ย่อยความรู้ให้เข้าใจง่าย
มติชน
29 พฤษภาคม 2563 ( 13:12 )
716
เปิดดาวน์โหลดแล้ว หนังสือการ์ตูน ‘รู้ทันโควิด’ ย่อยความรู้ให้เข้าใจง่าย

เปิดดาวน์โหลดแล้ว หนังสือการ์ตูน ‘รู้ทันโควิด’ ย่อยความรู้ให้เข้าใจง่าย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดฟรี “หนังสือการ์ตูน KnowCovid รู้ทันโควิด” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รวมทั้งการดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยและไม่เป็นพาหะนำโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัทบันลือ กรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย ขายหัวเราะ

ดาวน์โหลด คลิ๊ก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง