รีเซต

คมนาคม ดีเดย์ 16 ม.ค. ลุยเช็คลิสต์ผลกระทบ ลดขบวนรถไฟเข้าหัวลำโพง -จัดระเบียบขนส่งรอบสถานีบางซื่อ

คมนาคม ดีเดย์ 16 ม.ค. ลุยเช็คลิสต์ผลกระทบ ลดขบวนรถไฟเข้าหัวลำโพง -จัดระเบียบขนส่งรอบสถานีบางซื่อ
ข่าวสด
10 มกราคม 2565 ( 16:56 )
29
คมนาคม ดีเดย์ 16 ม.ค. ลุยเช็คลิสต์ผลกระทบ ลดขบวนรถไฟเข้าหัวลำโพง -จัดระเบียบขนส่งรอบสถานีบางซื่อ

ข่าววันนี้ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดหัวหน้ากลุ่มด้านภารกิจขนส่ง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อและรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ครั้งที่ 1/2564ว่านายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)จัดทำเซ็คลิสต์ (Checklist) ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เพื่อให้คำแนะนำ ตรวจสอบผลกระทบกับประชาชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อของประชาชนและการขนส่งสินค้า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินรถ

 

เบื้องต้น ขร. ได้จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากลต่างประเทศ ได้แก่ EN13816 CoMET and Nova IRS RSI NRPS ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) การเชื่อมต่อ 3) การให้ข้อมูล 4) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 5) ความสะดวกสบาย 6) การออกแบบสำหรับทุกคน 7) การให้บริการ และ 8) ความสวยงาม ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางราง โดยจะเริ่มลงสำรวจพื้นที่งตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

 

นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ ณ สถานีกลางบางซื่อ ในกรณีย้ายสถานีปลายทางของขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานีกรุงเทพมายังสถานีกลางบางซื่อ โดยจัดระบบสัญจรรอบสถานีกลางบางซื่อ เป็นลักษณะเดินรถทางเดียว (One Way) และกำหนดจุดรับ-ส่ง (Drop Off) จัดเตรียมพื้นที่จอดรถใต้ดิน 1,600 คัน

 

ปรับปรุงห้องน้ำภายในขบวนรถ การลดมลพิษจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลที่มาจากหัวรถจักรโดยให้มีการทำเครื่องหมายกำหนดตำแหน่งจุดจอดของรถไฟให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานขับรถไฟจอดรถไฟตรงกับช่องดูดควันของสถานี เพื่อช่วยระบายควันจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงป้ายบอกทางภายในสถานี จัดเตรียมเก้าอี้ส้าหรับผู้โดยสารนั่งพักคอย

 

“ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการเบื้องต้นดังกล่าว และเห็นควรให้รฟท.นำความเห็นที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ที่ไม่เห็นด้วย รวมทั้งจัดทำข้อมูลการปรับปรุงห้องสุขาบนขบวนรถไฟให้เป็นระบบปิด ผลทดสอบการดูดควันในชั้นชานชาลา ความคืบหน้าการปรับปรุงป้ายบอกทาง และทิศทางการหมุนเวียนของผู้โดยสารภายในสถานีและบริเวณใกล้เคียง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป”

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง