รีเซต

เปิดแผนวัคซีนโควิด 2 แสนโดสแรก ฉีดแพทย์-อสม.-จนท. ใน 5 จว.คุมสูงสุด

เปิดแผนวัคซีนโควิด 2 แสนโดสแรก ฉีดแพทย์-อสม.-จนท. ใน 5 จว.คุมสูงสุด
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 17:26 )
50
เปิดแผนวัคซีนโควิด 2 แสนโดสแรก ฉีดแพทย์-อสม.-จนท. ใน 5 จว.คุมสูงสุด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในการจัดสรรเพื่อฉีดให้กับคนไทย

 

นพ.โอภาส กล่าวว่า เมื่อได้รับวัคซีนโควิด -19 จากบริษัทซิโนแวกซ์ของจีน ที่ในเดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับ 200,000 โดส ล็อตแรกจะกระจายให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อีก 80,000 คน และ เจ้าหน้าที่หน้าด่านในการควบคุมโรค ทั้งฝ่ายความมั่นคง รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาล(รพ.)สนาม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี ตราด และจันทบุรี เพื่อใช้ในการลดอัตรการป่วยและควบคุมป้องกันโรค

 

นพ.โอภาส กล่าวว่า จากนั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน จะได้รับวัคซีนอีก 800,000 โดส และ 1,000,000 โดส จะทยอยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ทั้งหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอด ไต และ ผู้ที่มีภาวะอ้วน ด้วย และผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยจะการฉีดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด จากนั้นในเดือนพฤษภาคมที่จะได้รับวัคซีน 26 ล้านโดส จะฉีดให้กับประชาชนทั่วไป ตั้งใจฉีดให้ครบร้อยละ 70 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรค โดยคาดว่าจะทยอยฉีดไปจนถึงต้นปี 2565 เพราะประชากร 1 คน ต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม และห่างกันเข็มละ 4 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง