รีเซต

ก.เกษตรฯ - กรมปศุสัตว์ - ซีพีเอฟ ร่วมปล่อย “เป็ดปรุงสุก” ตู้ปฐมฤกษ์ ของไทยไปออสเตรเลีย

ก.เกษตรฯ - กรมปศุสัตว์ - ซีพีเอฟ ร่วมปล่อย “เป็ดปรุงสุก” ตู้ปฐมฤกษ์ ของไทยไปออสเตรเลีย
TNN ช่อง16
12 มิถุนายน 2566 ( 17:49 )
51
ก.เกษตรฯ - กรมปศุสัตว์ - ซีพีเอฟ ร่วมปล่อย “เป็ดปรุงสุก” ตู้ปฐมฤกษ์ ของไทยไปออสเตรเลีย

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ปล่อยคอนเทนเนอร์ “ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดปรุงสุก” จากไทยไปออสเตรเลีย เป็นตู้แรกในประวัติศาสตร์ เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของสินค้าปศุสัตว์ไทยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับผู้บริโภค บริษัทฯ ตั้งเป้าจะส่งออกผลิตภัณฑ์ “เป็ดปรุงสุก” ไปออสเตรเลียปีละ 500-600 ตัน

วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมปล่อย “เป็ดปรุงสุกตู้ปฐมฤกษ์” ไปออสเตรเลียล็อตแรกในประวัติศาสตร์ของไทยและของโลก โดยมีผู้บริหารร่วมด้วย อาทิ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเอกปิยะ เอื้อวุฒิเกริก ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS ณ โรงงานแปรรูปไก่เนื้อ มีนบุรี 2

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการส่งออก “เป็ดปรุงสุก” ไปออสเตรเลียได้สำเร็จ จากนโยบายของท่านรัฐมนตรี ก.เกษตรฯ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังตลาดทั่วโลก โดยกระทรวงฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การเปิดตลาดเป็ดปรุงสุกในออสเตรเลียเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของไทย นับเป็นประเทศแรกของโลกที่ได้รับการอนุมัติให้ส่งออกสินค้าเป็ดพร้อมทานไปออสเตรเลีย ซึ่งมีความเข้มงวดในการรับรองความปลอดภัยสินค้าเกษตรสูงมาก จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกจากไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และการเจรจาระหว่างรัฐบาลสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องร่วม 8 ปี ตั้งแต่ปี 2559 การเปิดตลาดออสเตรเลียถือเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพเป็ดปรุงสุกของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและพร้อมแข่งขันในเวทีตลาดโลก ปัจจุบันเราส่งออกสินค้าเป็ดปรุงสุกไปหลายประเทศทั่วโลก อาทิ อียู ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เป็นต้น คาดว่า การส่งออกเป็ดปรุงสุกไปออสเตรเลียในช่วงปีแรก ประมาณ 1,200 ตัน จะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศได้ประมาณ 400 ล้านบาท (11.86 ล้านเหรียญสหรัฐ) 

“ขอแสดงความยินดีกับซีพีเอฟในฐานะเป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติให้ส่งออกเป็ดปรุงสุกไปยังตลาดออสเตรเลียได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่การเจรจาส่งออกได้สำเร็จ ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นและร่วมมือประสานงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ในลักษณะ “3 ประสาน” ออสเตรเลียเป็นตลาดสำคัญที่มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสูงมาก การยกระดับมาตรฐานการผลิตเป็ดปรุงสุกของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าโลก ก่อให้ประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานเป็ดของไทย” น.สพ.สมชวน กล่าว

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เปิดเผยว่า การส่งออกเป็ดปรุงสุกล็อตแรกไปออสเตรเลียครั้งนี้ เป็นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดปรุงสุกของบริษัทฯ และสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับโลก ออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ บริโภคเนื้อเป็ดประมาณ 50,000 ตันต่อปี และมีความต้องการเป็ดปรุงสุกพร้อมทานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สินค้าเป็ดปรุงสุกตู้แรกวันนี้จะขนส่งทางอากาศไปยังออสเตรเลียเพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคภายในสัปดาห์นี้ ตั้งเป้าประมาณ 500-600 ตันต่อปี สำหรับสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ เป็ดย่าง เป็ดฉีก เป็ดย่างพร้อมแผ่นแป้ง เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวออสเตรเลีย

“บริษัทฯ ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือประสานงาน จนสามารถผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเป็ดปรุงสุกไปออสเตรเลียได้สำเร็จ ไม่เพียงส่งผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าปศุสัตว์ไทย และ ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ยังมองหาโอกาสเปิดตลาดเนื้อเป็ดปรุงสุกไปยังตลาดอื่นๆที่มีศักยภาพต่อไป” นายประสิทธิ์กล่าว

ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดและเป็ดปรุงสุกของซีพีเอฟ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าห้างค้าปลีกชั้นนำในยุโรปและทั่วโลกและเชื่อมั่นตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าอาหารของบริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตั้งแต่ อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทาน ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก อาทิ BRC SEDEX SMETA พร้อมทั้งทุกผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ในปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟ ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เยอรมนี อังกฤษ กลุ่มอียู ญี่ปุ่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง