สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศความพร้อมเปิดเรียน 1 มิถุนายนนี้

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศความพร้อมเปิดเรียน 1 มิถุนายนนี้
มติชน
29 พฤษภาคม 2564 ( 14:19 )
21
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศความพร้อมเปิดเรียน 1 มิถุนายนนี้

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ 136 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา เพื่อติดตามประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop Covid Plus(TSC) 44 ข้อ ของกรมอนามัยผลผ่านมาตรฐาน และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์ อนุมัติทุกโรงเรียนตามเสนอวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยให้แต่ละโรงเรียนกำหนดแผนการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน เช่น สลับวันมาเรียน เพิ่มห้องเรียนกำหนดให้ไม่เกิน 20 คนต่อ 1 ห้องเรียน เป็นต้น และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีประสบการณ์มาแล้ว เมื่อปีการศึกษา 2563 จึงเชื่อว่าจะจัดการเรียนการสอนได้

 

 

นายชัชชัย กล่าวว่า 136 แห่งสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกินห้องเรียนละ 25 คน จึงจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แบบ On Site หรือเปิดทำการสอนได้ตามปกติได้ และตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ยกเว้น 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีนักเรียนกว่า 3,000 คน อนุมัติเปิดเรียนแบบออนไลน์ ให้การบ้าน และจะเปิดเรียนเต็มรูปแบบวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และโรงเรียนบ้านท่าสัก อ.พิชัย และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 อ.ลับแล เปิดเรียนวันที่ 8 มิถุนายน หลังพบนักเรียนในสังกัดติดเชื้อโควิด-19 และยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดทีมติดตามความพร้อมความปลอดภัยและมาตรการต่างๆ หลังเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

 

 

 

 

“ด้านบุคลากรทางการศึกษาของ จ.อุตรดิตถ์ ยังไม่ได้การฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโควิด-19 ซึ่งประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดแล้ว ขอให้เร่งจัดสรรวัคซีนเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด โดยได้มีการสำรวจความต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นได้แจ้งและกำชับไปยังผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนต้องกลับและอยู่ในพื้นที่ของตัวเองตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หรือมากกว่า 14 วัน พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แต่ละหมู่บ้าน และขอความร่วมมือผู้ปกครองอย่าปกปิดข้อมูล หากเด็กกลับจากพื้นที่สีแดง หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง” นายชัชชัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง