รีเซต

ด่วน! รับสมัคร "พยาบาล" อาสาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อาการวิกฤต 400 อัตรา

ด่วน! รับสมัคร "พยาบาล" อาสาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อาการวิกฤต 400 อัตรา
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 13:49 )
176
ด่วน! รับสมัคร "พยาบาล" อาสาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อาการวิกฤต 400 อัตรา

โควิด-19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่สภาการพยาบาล รศ.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล แถลงประกาศระดมสรรพกำลัง พร้อมขอการสนับสนุนพยาบาลที่มีความรู้ ความชำนาญในดูแลผู้ป่วยวิกฤต อย่างน้อย 400 คน เพื่อรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19

 

รศ.ทัศนา กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นที่ปรึกษา ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเตียงผู้ป่วยหนักโรคโควิด-19

 

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากเดิมมีอยู่ 120 เตียง และมีความต้องการเพิ่มอีกประมาณ 80 เตียง ได้แก่ โรงพยาบาล (รพ.) รามาจักรีนฤบดินทร์ รพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน แบ่งเป็น รพ.ละ 20 เตียง เพื่อรองรับผู้ปวยโควิด-19 ที่มีอาการวิกฤต

 

“ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีที่สุด จึงได้จัดตั้งคณะจัดทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล เป็นประธานคณะทำงาน ร่วมกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย และสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย” รศ.ทัศนา กล่าว

 

รศ.ทัศนา กล่าวถึงการเตรียมจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มจำเป็นต้องมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ว่า สภาการพยาบาลเห็นความจำเป็นที่จะร่วมมือกับคณะจัดทำงาน เตรียมพยาบาลในระบบที่มีความรู้ ความชำนาญ เช่น ด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต พยาบาลวิสัญญี พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต เป็นต้น จำนวนอย่างน้อย 400 คน

 

“ขณะนี้มีหลาย รพ.ได้ทำการลดการทำผ่าตัดหรือแผนกอื่นลง ทางสภาการพยาบาลจึงเปิดรับอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ ยกเว้นพยาบาลเกษียณราชการ เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจะมีที่พักให้สำหรับเหล่าอาสาสมัครทุกคน พร้อมทั้งสามารถทำหนังสือขอตัว จากสถานพยาบาลต้นสังกัดเพื่อให้มาปฏิบัติงานราชการในส่วนนี้” รศ.ทัศนา กล่าว

 

นายกสาการพยาบาล กล่าวว่า พยาบาลอาสาหล่านี้จะได้รับเงินเดือนตามปกติ การทำงานจะแบ่งเป็นผลัดละ 8 ชั่วโมง และทำงาน 15 วัน หยุด 15 วัน สลับกัน เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใน 1 ราย จะต้องใช้พยาบาลประมาณ 6-8 คนในการดูแล ทั้งนี้สามารถสมัครได้ที่ สภาการพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง