รีเซต

กาชาดระดมทุน 63บาทสู้โควิด!

กาชาดระดมทุน  63บาทสู้โควิด!
ข่าวสด
18 พฤษภาคม 2563 ( 11:07 )
690
1
กาชาดระดมทุน  63บาทสู้โควิด!

กาชาดระดมทุน

63บาทสู้โควิด!

กาชาดระดมทุน 63บาทสู้โควิด! - สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ เปิดระดมทุนแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” พลังน้ำใจ 63 บาท แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากปี 2563

เพื่อมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แก่ประชาชน ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภากาชาดไทยดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยการ “ป้องกัน” และ “เยียวยา” ผ่านสถานีกาชาด เหล่ากาชาด 76 จังหวัด กิ่งกาชาด 240 อำเภอทั่วประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนใยแมงมุมในพื้นที่ของสภากาชาดไทย ทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.

เคาะประตูบ้าน คัดกรองผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติอีกจำนวนมากที่ตกงาน ขาดรายได้ และขาดแคลนอาหารประทังชีวิต

สภากาชาดไทยจึงขอพระราชานุญาตจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 8-17 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร แจกจ่ายอาหารปรุงสุก จำนวน 12,000 ชุด ให้ประชาชนที่ขาดแคลนอาหารในอำเภอบางหญ้าแพรก อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน

อีกทั้งยังจัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยผ่านสถานีกาชาดและเหล่ากาชาดจำนวน 6 จังหวัด ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. ถึงวันที่ 22 พ.ค. แจกอาหารปรุงสุกรวม 19,800 ชุด นอกจากนี้ยังมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 10 ล้านชิ้น และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต Covid-19 ไปแล้วจำนวน 105,195 ชุด มูลค่า 69,428,700 บาท ในพื้นที่ 61 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2563)

ปัจจุบันสภากาชาดไทยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลประมาณ 52 ล้านบาท ในการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว แต่ยังมีประชาชนที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกจำนวนมาก

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ จึงเร่งระดมทุนและเชิญชวนผู้มีกำลังร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผ่านแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” พลังน้ำใจ 63 บาท แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากเป็นชุดธารน้ำใจฯ และอาหารปรุงสุก

ด้วยการสแกน QR CODE E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0

หรือโพสต์ แชร์ สื่อประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อร่วมกันบอกต่อ และติดแฮชแท็ก #63 บาทสู้ Covid เมื่อท่านร่วมบริจาคแล้วเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์

โดยจะเปิดรับบริจาคในแคมเปญ ดังกล่าวทั้งสิ้น 63 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.-9 ก.ค. 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง