เทศบาลนครหาดใหญ่ ระดมเจ้าหน้าที่รื้อลอกคูคลอง-ทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

เทศบาลนครหาดใหญ่ ระดมเจ้าหน้าที่รื้อลอกคูคลอง-ทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม
มติชน
15 กันยายน 2564 ( 08:39 )
11
เทศบาลนครหาดใหญ่ ระดมเจ้าหน้าที่รื้อลอกคูคลอง-ทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

วันที่ 15 กันยายน พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ทำการ “Kick Off ปล่อยขบวน รื้อลอกคู ป้องกันอุทกภัย” โดยได้ปล่อยขบวน เพื่อปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง

 

 

ซึ่งเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย ฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล , สำนักช่าง และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้วยการลงพื้นที่ขุดลอกคู ตั้งแต่สามแยกคอหงส์ ถึงสะพานเกี้ยนเฮง Big C Extra Hatyai และจะดำเนินการต่อไปจนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขตในเทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอดจนการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงป้องกันก่อนเกิดภัย ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตามแผนปฎิบัติการในการป้องกัน ช่วยเหลือและฟื้นฟู เมื่อเกิดอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

โดยที่ผ่านมา เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด เก็บขยะ และล้างคราบไขมันในท่อระบายน้ำ รวมถึงขุดลอกคลอง เก็บขยะ และกำจัดวัชพืช ตลอดจนขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณคลองที่สำคัญต่างๆ เช่น คลองสามสิบเมตร คลองแม่เรียน แก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณสาครมงคล 2 การก่อสร้างคูระบายน้ำตามแนวรั้วสนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์เพื่อรับน้ำให้ไหลลงท่อขนส่งน้ำระบายลงสู่คลอง ร.5 การสำรวจประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ำ 26 สถานี ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ การสำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง

 

 

รวมถึงสรุปปัญหาอุปสรรคที่เป็นปัจจัยในการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้พร้อมรับมือกับฤดูมรสุมในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป และขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน ไม่ทิ้งขยะลงบนผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และคูคลองสายต่างๆ เพื่อป้องกันการอุดตันและกีดขวางทางน้ำ

 

 

หากพบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกุญชร โทร 0 7420 000 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง