กรมชลฯติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำชับให้เสร็จก.ย.นี้

กรมชลฯติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำชับให้เสร็จก.ย.นี้
มติชน
21 มกราคม 2564 ( 16:10 )
55
กรมชลฯติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำชับให้เสร็จก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักเครื่องจักรกลเดินทางไปตรวจความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการดำเนินการอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 สำนักเครื่องจักรกล ขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 40 เปอร์เซนต์

 

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ เป็นอ่างเก็บน้ำกั้นลำน้ำแม่สำ เป็นอ่างทำนบดินที่มีความสูงสันฝาย 19 เมตร มีความยาว 450 เมตร เมื่อสร้างเสร็จแล้ว สามารถเก็บน้ำได้ 4.93 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,200 ไร่

 

ทั้งนี้ นายสุพิศ กล่าวว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 โดยให้วางแผนกำลังคน เครื่องจักร ให้สอดคล้องกับแผนงาน และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในเดือนกันยายน 2564

 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง