"จุรินทร์" ปลื้มดันราคาข้าวโพด สูงกว่ารายได้ประกัน กำหนดไว้ 8.50 บาทต่อโล

"จุรินทร์" ปลื้มดันราคาข้าวโพด สูงกว่ารายได้ประกัน กำหนดไว้ 8.50 บาทต่อโล
มติชน
9 เมษายน 2564 ( 14:05 )
30
"จุรินทร์" ปลื้มดันราคาข้าวโพด สูงกว่ารายได้ประกัน กำหนดไว้ 8.50 บาทต่อโล

 

 

ข่าววันนี้ 9 เมษายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 งวดที่ 6 อาศัยอำนาจตามความในข้อ2 (1) ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ 1/2562 และรายงานมาให้ทราบ คือ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการและประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 (งวดที่ 6) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 8.50 บาท

 

 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามข้อหนึ่งแล้วราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้เท่ากับราคาเป้าหมาย คือ กิโลกรัมละ 8.50 บาท จึงเป็นประโยชน์ของเกษตรกรโดยตรงเพราะเป็นราคาที่สูงเท่ากับรายได้ที่ประกันไว้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง