รีเซต

6 เหตุการณ์นิวเคลียร์รั่วไหลร้ายแรงที่สุดในโลก

6 เหตุการณ์นิวเคลียร์รั่วไหลร้ายแรงที่สุดในโลก
TNN ช่อง16
28 มีนาคม 2566 ( 15:13 )
37
6 เหตุการณ์นิวเคลียร์รั่วไหลร้ายแรงที่สุดในโลก

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีข้อดีหลายอย่างและถูกใช้งานในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้เคยเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในอดีต


หลักการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยทั่วไปใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่สร้างความร้อนมหาศาลไปทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นไอและหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาใหม่ ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้


เหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดในโลกนี้ TNN Tech ขอหยิบยกมานำเสนอทั้งหมด 6 เหตุการณ์ด้วยกัน ได้แก่


  1. ปี 1986 นิคมเชอร์โนบิล สหภาพโซเวียต (ปัจจุบันอยู่ในแคว้นเคียฟ, ยูเครน) สารที่รั่วไหลซีเซียม-137 ผู้เสียชีวิต 4,000 คน หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลได้ถูกปิดจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

  2. ปี 1957 คัมเบอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ สารที่รั่วไหลไอโอดีน-131 ผู้เสียชีวิต 240 คน

  3. ปี 1957 คิสตีม สหภาพโซเวียต สารที่รั่วไหลซีเซียม-137 ผู้เสียชีวิต 200 คน

  4. ปี 2011 เมืองฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น สารที่รั่วไหลซีเซียม-137 ผู้เสียชีวิต 4 คน โดยสาเหตุเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด 8.9 และส่งผลร้ายแรงต่อประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกิชิมะ มีการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจำนวนมาก และนับเป็นภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกนับตั้งโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลระเบิดในปี 1986

  5. ปี 1961 รัฐไอดาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา สารที่รั่วไหลคือ ยูเรเนียม-235 ผู้เสียชีวิต 3 คน 

  6. ปี 1999 อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น สารที่รั่วไหลยูเรเนียม ผู้เสียชีวิต 3 คน


โดยยอดทั้งหมดนี้เป็นยอดผู้เสียชีวิตที่รวมทั้งผลกระทบโดยตรงจากการระเบิดหรือการรั่วไหล และการได้รับกัมมันตภาพรังสีสะสมหรือผลกระทบที่เป็นผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์รั่วไหลด้วยเช่นกัน


โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มักใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูงกว่าโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ  เนื่องจากมาตรการความปลอดภัยหลายชั้นและใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจตามมา อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังมีข้อดีในด้านต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้ารูปแบบอื่น ๆ โดยใช้เชื้อเพลิงปริมาณน้อยแต่สามารถให้พลังงานมหาศาลเป็นระยะเวลาต่อเนื่องได้หลายปี


ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยนั้นก็มีเครื่องปฏิกรณ์ใช้งานอยู่ด้วยเช่นกัน โดยเครื่องปฏิกรณ์เครื่องแรกนั้นเริ่มดำเนินงานในปี 2505 และมีชื่อว่า ปปว-1/1 (เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 1) มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,200 กิโลวัตต์ (kW)


ที่มาของข้อมูล Wikipedia, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) - เว็บเก่าสทน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง