รีเซต

ยอดผู้อ่าน 'วรรณกรรมออนไลน์' ของจีน ทะลุ 500 ล้านรายแล้ว

ยอดผู้อ่าน 'วรรณกรรมออนไลน์' ของจีน ทะลุ 500 ล้านรายแล้ว
Xinhua
28 เมษายน 2567 ( 16:54 )
16
ยอดผู้อ่าน 'วรรณกรรมออนไลน์' ของจีน ทะลุ 500 ล้านรายแล้ว

(แฟ้มภาพซินหัว : การประชุมโต๊ะกลมของนักเขียนทั่วโลก ณ งานสัปดาห์วรรณกรรมออนไลน์นานาชาติแห่งเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 2 ในนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน วันที่ 6 ธ.ค. 2023)

เซี่ยงไฮ้, 28 เม.ย. (ซินหัว) -- วันอาทิตย์ (28 เม.ย.) สมาคมนักเขียนแห่งประเทศจีนรายงานว่าจำนวนผู้อ่านวรรณกรรมออนไลน์ของจีนสูงเกิน 500 ล้านราย เมื่อนับถึงปี 2023

สมุดปกน้ำเงินว่าด้วยวรรณกรรมออนไลน์ของจีนประจำปี 2023 ระบุว่ามีการเผยแพร่งานวรรณกรรมทางออนไลน์มากกว่า 30 ล้านเรื่องแล้วเมื่อนับถึงสิ้นปี 2023 ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เผยแพร่ใหม่ในปี 2023 ราว 2 ล้านเรื่อง โดยงานวรรณกรรมออนไลน์แนวเสมือนจริง ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประสบผลสำเร็จ

ขณะเดียวกันรายได้รวมของแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์หลักของจีน จำนวน 50 แห่ง สูงถึง 3.4 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.77 แสนล้านบาท) ในปี 2023 โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้มีนักเขียนที่ขึ้นทะเบียนใหม่ในปี 2023 รวมเกือบ 2.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบปีต่อปี

วรรณกรรมจีนออนไลน์ยังสร้างอิทธิพลระดับนานาชาติอย่างมีนัยสำคัญ โดยตลาดต่างประเทศของวรรณกรรมจีนออนไลน์ในปี 2023 มีมูลค่าสูงเกิน 4 พันล้านหยวน (ราว 2 หมื่นล้านบาท) และดึงดูดผู้อ่านจากนานาประเทศและภูมิภาคเกือบ 200 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง