นายอำเภอบางละมุง มอบสิ่งของใส่ “ตู้ปันรัก ปันน้ำใจ” ช่วยผู้ประสบภัยโควิด

นายอำเภอบางละมุง มอบสิ่งของใส่ “ตู้ปันรัก ปันน้ำใจ” ช่วยผู้ประสบภัยโควิด
77ข่าวเด็ด
14 พฤษภาคม 2563 ( 05:13 )
75
นายอำเภอบางละมุง มอบสิ่งของใส่ “ตู้ปันรัก ปันน้ำใจ” ช่วยผู้ประสบภัยโควิด

 

ที่จ.ชลบุรี นายอำเภอบางละมุง มอบสิ่งของใส่ตู้ ปันรัก ปันน้ำใจ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง

 

 

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมคณะได้เดินทางมาเปิดตู้ “ปันรัก ปันน้ำใจ” พร้อมนำอาหารสำเร็จรูปมาร่วมใส่ตู้ด้วย โดยมีนายลิขิต สิริมณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนนายกเทศมนตรี ตำบลบางละมุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ

 

 

ตู้ ” ปันรัก ปันน้ำใจ ” จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการแบ่งปัน สร้างสุข แสดงน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุง  จุดแรก ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง จุดที่สอง ตั้งอยู่ด้านหน้าป้อมตำรวจตลาดโรงโป๊ะโดยสิ่งของในตู้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากบริษัทห้างร้านต่างๆ ร่วมสนับสนุน อาทิจากพระครูวิสุทธาจาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา เพื่อเป็นการแบ่งปัน ตามเจตนารมย์ที่ดี ปันรัก ปันน้ำใจ ไม่มีมาหยิบไป เหลือใช้มาแบ่งปัน ของชาวเทศบาลตำบลบางละมุง

 

 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชลบุรี-พัทยา กับ “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง