แจ้งด่วนที่สุด 'นนทบุรี' ให้ ปชช.ริมน้ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ สั่ง จนท.พร้อมช่วย 24 ชม.

แจ้งด่วนที่สุด 'นนทบุรี' ให้ ปชช.ริมน้ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ สั่ง จนท.พร้อมช่วย 24 ชม.
มติชน
26 กันยายน 2564 ( 21:45 )
13
แจ้งด่วนที่สุด 'นนทบุรี' ให้ ปชช.ริมน้ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ สั่ง จนท.พร้อมช่วย 24 ชม.

เมื่อวันที่ 26 กันยายน เพจเฟซบุ๊ก ข่าวคนนนท์ เปิดเผยโทรสารกองอำนวย​การ​ป้อง​กันและ​บรรเทา​สาธารณภัย​ (ปภ.) จังหวัด​นนทบุรี ด่วนที่สุด ลงวันที่ 26 กันยายน 2564 โดย น.ส.อโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ระบุว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้มีโทรสารด่วนที่สุดที่ มท (กปภก) 0631/ว 334 ลงวันที่ 26 กันยายน 2564 ได้รับการประสานจากกรมชลประทานแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกสะสมต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบนและกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 26-30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง

 

 

ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังคงจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำท้ายเขื่อน​เพิ่มสูงขึ้น​ประมาณ​ 0.30-1.00 เมตร​ ระหว่างวันที่​ 26-29 กันยายน​ 2564​ ในบริเวณ​พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ

 

 

เพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีจึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

 

 

1.ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

2.ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

 

3.รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2591-2471 โทรสาร 0-2591-2474 เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง