"โฆษกรบ." แจง ถ้าจังหวัดใดออกมาตรการหย่อนยานให้ยึดของศบค.เป็นหลัก แต่ที่ไหนเข้มกว่าก็ให้ใช้ของจังหวัดนั้น

"โฆษกรบ." แจง ถ้าจังหวัดใดออกมาตรการหย่อนยานให้ยึดของศบค.เป็นหลัก แต่ที่ไหนเข้มกว่าก็ให้ใช้ของจังหวัดนั้น
มติชน
5 มกราคม 2564 ( 14:31 )
52
"โฆษกรบ." แจง ถ้าจังหวัดใดออกมาตรการหย่อนยานให้ยึดของศบค.เป็นหลัก แต่ที่ไหนเข้มกว่าก็ให้ใช้ของจังหวัดนั้น

เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 5 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มาตรการที่จะต้องดำเนินการในช่วงการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการปฏิบัติการปฏิบัติ 8 ข้อ ไปแล้วตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น พื้นที่ควบคุมสูง พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งอาจทำให้บางคนสับสนในการนำให้มาตรการมาปฏิบัติ จึงต้องขอชี้แจงว่า มาตรการในส่วนของศบค.ถือว่าเป็นมาตรการจากส่วนกลาง โดยได้ให้อำนาจในแต่ละจังหวัดในการพิจารณาเพิ่มเติมและจัดสรรวิธีการดำเนินการภายในแต่ละจังหวัด หากต้องมีความเข้มงวดอะไรเพิ่มเติมจากมาตรการของศบค.ในกรณีนี้ ให้ใช้มาตรการเข้มงวดนั้นเป็นหลักในการดำเนินการ แต่หากในส่วนของจังหวัดมีการออกมาตรการที่หย่อนยานกว่าที่ศบค.กำหนด ก็ให้ใช้มาตรการของศบค.เป็นหลัก และขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในแต่ละวัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง