TrueID

'อนุทิน' เชิดชู วิชาชีพแพทย์ อุทิศตนเพื่อประชาชน ชื่นชม ควบคุม รักษาผู้ป่วยโควิด-19

'อนุทิน' เชิดชู วิชาชีพแพทย์ อุทิศตนเพื่อประชาชน ชื่นชม ควบคุม รักษาผู้ป่วยโควิด-19
มติชน
27 พฤศจิกายน 2564 ( 16:52 )
25
'อนุทิน' เชิดชู วิชาชีพแพทย์ อุทิศตนเพื่อประชาชน ชื่นชม ควบคุม รักษาผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวสุนทรพจน์ผ่านบันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาส “วันแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2564” ว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่รักทุกคน ตลอดช่วงเวลา ที่ตนดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์หลายคน ได้รับรู้ถึงการทำงานที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เป็นอันมาก ยินดีและเป็นเกลียดอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวเนื่องในวันแพทย์ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาวงการแพทย์ไทยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค โควิด-19 การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตน ของแพทย์ทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตการครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี และทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกรวมถึงได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก

 

ดังที่ทราบกันดีว่าแพร่ต้องเป็นผู้ที่ครองตน และประพฤติปฏิบัติด้วยจรรยาบรรณแพทย์อย่างเคร่งครัด แพทย์ทุกคนถูกฝึกฝนและหล่อหลอมให้นึกถึงผู้ป่วยและประชาชนเป็นสำคัญ และน้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก-พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ที่ว่า ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มาเป็นหลักในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ให้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันแพทย์ เพื่อยกย่องและเชิดชูวิชาชีพแพทย์ ผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์ ของประชาชนและประเทศชาติ ขอชื่นชมและขอบคุณ แทนคนไทยทุกคน ขอเป็นกำลังใจให้กับแพทย์ทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ เรื่องส่วนตัวและครอบครัวมาโดยตลอด และขอส่งความปรารถนาดีให้แพทย์ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในภารกิจทุกประการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง