รีเซต

ด่วน! ศบค. ไฟเขียวขาย 'เหล้า-เบียร์' ทั่วประเทศ ให้อำนาจผวจ.สั่งปลดล็อก

ด่วน! ศบค. ไฟเขียวขาย 'เหล้า-เบียร์' ทั่วประเทศ ให้อำนาจผวจ.สั่งปลดล็อก
มติชน
1 พฤษภาคม 2563 ( 18:49 )
466
1
ด่วน! ศบค. ไฟเขียวขาย 'เหล้า-เบียร์' ทั่วประเทศ ให้อำนาจผวจ.สั่งปลดล็อก

ด่วน! ศบค. ไฟเขียวขายเหล้า-เบียร์ ทั่วประเทศ ให้อำนาจผวจ.สั่งปลดล็อก

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) โดยมีใจความสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการต่างๆ ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ภายใต้บังคับข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า จากประเด็นดังกล่าว สามารถซื้อสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับจากร้านจำหน่ายได้ แต่ไม่สามารถนั่งดื่มในร้าน เริ่มมีผลวันที่ 3 พฤษภาคม ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดในการออกคำสั่งยกเลิกการห้ามจำหน่าย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยกำลังประชุม หารือกับผู้ว่าฯ ต่างๆ ขณะที่กรุงเทพฯ เป็นอำนาจของทางกทม.

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา ย้ำว่า ศบค.ไม่ได้ห้าม และจะแถลงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง และแม้เจ้าหน้าที่จะผ่อนปรนให้จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับจากร้านจำหน่ายได้ แต่ไม่สามารถดื่มที่ร้าน หรือมั่วสุมกัน เพราะอาจเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ทุกคนยังต้องมีระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง