รีเซต

"หมอทวีศิลป์" ห่วงวัย 20-39 ปี ป่วย "โควิด-19" สูง อาการน้อย แต่เป็นพาหะแพร่เชื้อได้มาก

"หมอทวีศิลป์" ห่วงวัย 20-39 ปี ป่วย "โควิด-19" สูง อาการน้อย แต่เป็นพาหะแพร่เชื้อได้มาก
มติชน
19 เมษายน 2563 ( 13:22 )
150
2
"หมอทวีศิลป์" ห่วงวัย 20-39 ปี ป่วย "โควิด-19" สูง อาการน้อย แต่เป็นพาหะแพร่เชื้อได้มาก

“หมอทวีศิลป์” ห่วงวัย 20-39 ปี ป่วย “โควิด-19” สูง อาการน้อย แต่เป็นพาหะแพร่เชื้อได้มาก

โควิด-19 เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ว่า กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ทำการวิเคราะห์จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอายุตั้งแต่ 20-39 ปี โดยเป็นกลุ่มที่พบการป่วยมากที่สุด

“ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 18 เมษายน พบผู้ป่วยอายุ 20-39 ปี จำนวน 1,334 ราย คิดเป็นร้อยละ 49 ของผู้ป่วยทั้งหมด อัตราส่วนชายต่อหญิง 1.16 ต่อ 1 โดยเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 91 ชาวต่างชาติร้อยละ 8 ไม่มีข้อมูลร้อยละ 1 และ มีการเสียชีวิต 3 ราย พบผู้ป่วยกลุ่มนี้ใน 3 จังหวัดแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 732 ราย 2.ภูเก็ต 108 ราย และ 3.นนทบุรี 60 ราย” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

นอกจากนี้ โฆษก ศบค. กล่าวว่า กลุ่มอาชีพในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้แก่ 1.อาชีพเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง โรงแรม ร้านอาหารร้าน นวด ขับรถโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 19 2.อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 18 และ 3.อาชีพพนักงานบริษัท/โรงงาน ร้อยละ 14

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 20-39 ปีแบ่งปัจจัยเสี่ยงออกเป็น 2 ช่วง คือ 1.ปัจจัยเสี่ยงที่พบในช่วงเดือนมกราคม – วันที่ 14 มีนาคม เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ร้อยละ 36 เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงร้อยละ 20 ทำงานอาชีพเสี่ยงร้อยละ 16 และการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าร้อยละ 16

2.ปัจจัยเสี่ยงที่พบในช่วง 15 มีนาคม – วันที่ 18 เมษายน เป็นผู้ป่วยสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้ารวมทั้งสิ้นร้อยละ 36 แบ่งเป็นการสัมผัสในครอบครัวร้อยละ 50 สถานที่ทำงานร้อยละ 26 และสัมผัสกับเพื่อนร้อยละ 23 เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ร้อยละ 14 และเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงร้อยละ 11

“สถิติข้อมูลเหล่านี้จะเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาเปิดสถานที่บริการบางแห่ง และในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4-18 เมษายน พบผู้ป่วยกลุ่มอายุ 20 – 39 ปี จำนวน 351 ราย โดยมีปัจจัยเสี่นงมาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ถึงร้อยละ 42 นับว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งในคนกลุ่มนี้สามารถเป็นพาหะได้ เนื่องจากอาจจะมีอาการป่วยที่ไม่มาก แต่สามารถกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น ทำให้ป่วยมากขึ้นได้ เราจึงต้องเรียนรู้พฤติกรรมของคนในกลุ่มช่วงอายุเท่านี้ ไม่ได้ต้องการเป็นการว่ากล่าวกันแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็นการศึกษาวางมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง