รีเซต

เช็กเลย!! โอนเงินเยียวยา ม.33-ม.39-ม.40 ให้คนกลางคืน-นักดนตรี 5 พันบ.แล้ว

เช็กเลย!! โอนเงินเยียวยา ม.33-ม.39-ม.40 ให้คนกลางคืน-นักดนตรี 5 พันบ.แล้ว
มติชน
29 ธันวาคม 2564 ( 07:25 )
101
เช็กเลย!! โอนเงินเยียวยา ม.33-ม.39-ม.40 ให้คนกลางคืน-นักดนตรี 5 พันบ.แล้ว

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยเริ่มโอนเงินให้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

 

ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.sso.go.th ได้เปิดให้เช็กสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
2.เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)
3.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
4.กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

 

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า สปส.จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้ผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย ทั้งมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนจริง

 

โดย สปส.จะเริ่มโอนเงินในรอบแรกให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิดังกล่าว ผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชน ในวันที่ 29 ธันวาคม

 

สำหรับการโอนเงินในงวดที่ 1
ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 8,133 ราย
ผู้ประกันตน มาตรา 39 จำนวน 953 ราย
ผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 27,618 ราย
จำนวนเงินรวม 183,520,000 บาท

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้สมาคมข้างต้นรับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง หากมีข้อสงสัย โทรสายด่วน สปส. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง