รีเซต

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยขายสลาก 80 บาทผ่านแอพพ์เป๋าตัง

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยขายสลาก 80 บาทผ่านแอพพ์เป๋าตัง
มติชน
3 เมษายน 2565 ( 11:03 )
61
สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยขายสลาก 80 บาทผ่านแอพพ์เป๋าตัง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง คนไทย กับ “หวย” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ชอบเสี่ยงโชค ซื้อหวย นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล มากที่สุด รองลงมาคือ หวยใต้ดิน โดย สาเหตุที่ซื้อ คือ หวังถูกรางวัล หวังรวย ปัญหาที่พบจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ ผู้ขายขายเกินราคา สิ่งที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการคือ แก้ปัญหายี่ปั๊ว ซาปั๊ว รองลงมาคือ เพิ่มบทลงโทษให้หนักกรณีขายเกินราคา ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยหากมีการขายสลาก 80 บาท ผ่านแอพพ์เป๋าตัง ในภาพรวมคิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ปัญหาหวยแพงได้สำเร็จ

 

 

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,081 คน (สํารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 พบว่า ประชาชนชอบเสี่ยงโชค ซื้อหวย ร้อยละ 61.78 นิยมซื้อหวยบนดิน (สลากกินแบ่งรัฐบาล) มากที่สุด ร้อยละ 54.05 รองลงมาคือ หวยใต้ดิน ร้อยละ 31.44 โดยซื้อทุกงวด ร้อยละ 28.49 ซื้อนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 26.46 สาเหตุที่ซื้อ คือ หวังถูกรางวัล หวังรวย ร้อยละ 54.60 ปัญหาที่พบจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ ผู้ขายขายเกินราคา ร้อยละ 87.38 สิ่งที่อยากให้รัฐบาลดําเนินการคือ แก้ปัญหายี่ปั๊ว ซาปั๊ว ร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ เพิ่มบทลงโทษให้หนักกรณีขายเกินราคา ร้อยละ 60.09 ประชาชนร้อยละ 64.07 เห็นด้วยหากมีการขายสลาก 80 บาท ผ่านแอพพ์เป๋าตัง ในภาพรวมคิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ปัญหาหวยแพงได้สําเร็จ ร้อยละ 66.08 ปัญหา “หวยแพง” มีมาช้านานและยังไม่มีรัฐบาลใดแก้ได้ ประชาชนจึงมองว่ารัฐบาลปัจจุบันก็ไม่น่าจะแก้ปัญหาหวยแพงได้สําเร็จเช่นกัน จะเห็นได้จากผลโพลที่ประชาชนสะท้อนว่า “มีการขายสลากเกินราคา” จากความหวังที่อยากจะรวยข้ามคืนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา (ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด) กลับต้องเจอปัญหาหวยแพงซ้ําเติม จึงอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจริงจังมิใช่เพียงการไล่จับกุมปิดเว็บไซต์ขายหวยออนไลน์เพียงอย่างเดียว

 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า จากผลการสํารวจของสวนดุสิตโพลจะพบว่าคนไทยมีความต้องการในการเสี่ยงโชคค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าเศรษฐกิจ จะไม่ค่อยดีก็ตาม แต่ยังอยากมีรายได้ที่ได้มาโดยง่าย จํานวนมาก และรวดเร็ว ทําให้หวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเป็น ที่นิยมของนักเสี่ยงโชค ซึ่งเราจะพบปัญหาของการขายหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เกินราคาอยู่บ่อยครั้งและไม่สามารถ ที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างถาวร เนื่องจากระบบในการจัดการการขายต่อเป็นทอดหรือยี่ปั๊ว ซาปั๊ว มีการทํากําไรจากส่วนต่าง ของต้นทุน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีบทลงโทษในการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาแล้วก็ตาม แต่การเสี่ยงที่จะขายก็ยังคงสร้างรายได้ให้กับคนขายลอตเตอรี่ได้ดีกว่าการไม่ได้ขาย การที่รัฐบาลจะเปลี่ยนรูปแบบการขายเป็นระบบออนไลน์อาจช่วยลดปัญหาของการขายเกินราคาได้แต่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทําเป็นอาชีพหลักในการดํารงชีวิต จึงคิดว่าการแก้ปัญหานี้อาจไม่ประสบความสําเร็จในระยะยาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง