รีเซต

"ผู้ประกันตน" รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน

"ผู้ประกันตน" รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน
มติชน
17 มิถุนายน 2563 ( 15:47 )
182
"ผู้ประกันตน" รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน

“ผู้ประกันตน” รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายปราโมทย์ รักจันทร์ ผู้แทนนายจ้างของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พร้อมผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจำนวน 4 คน ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เรื่องผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา “ เราไม่ทิ้งกัน” และเงินเยียวยาเกษตรกร ตามโครงการของรัฐบาล ที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดของโควิด-19 จำนวน 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงขอเรียกร้องเงินช่วยเหลือดังกล่าว ให้ได้รับเงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” เหมือนกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ

 

นายปราโมทย์ รักจันทร์ ผู้แทนนายจ้างของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงได้รับความเดือดร้อนจำนวน 18,000 คนไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้ ทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคระบาด ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เช่นกัน ขณะที่นายจ้างและลูกจ้างทราบดีว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 นั้นได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคม ในกรณี ว่างงาน เลิกจ้าง

 

“แต่เงินดังกล่าวเป็นเงินสะสมของผู้ประกันตนและนายจ้าง ที่จ่ายเงินสมทบเป็นประจำทุกเดือนไม่ใช่เงินเยียวยาจากรัฐบาล”นายปราโมทย์กล่าวและว่า  โดยเรียกร้องให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่สมควรนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยาจากรัฐบาล ซึ่งให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับความเป็นธรรม และความเสอมภาคเหมือนกลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่ได้รับเงินเยี่ยวยา 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน และให้รัฐบาลทบทวนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง