สธ.ยันแอพพ์ 'หมอชนะ' มีประโยชน์ คุมโควิด-19 ได้

สธ.ยันแอพพ์ 'หมอชนะ' มีประโยชน์ คุมโควิด-19 ได้
มติชน
17 มกราคม 2564 ( 16:59 )
39
สธ.ยันแอพพ์ 'หมอชนะ' มีประโยชน์ คุมโควิด-19 ได้

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าแอพพลิเคชัน “หมอชนะ” เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือที่จะบริหารจัดการแพลตฟอร์ม เพื่อติดตามและประเมิน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์กับผู้ใช้งานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข อาจมีบางประเด็นที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต้องมีการหารือและทำความเข้าใจเพิ่มเติมต่อไป โดยเฉพาะประเด็นที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์กังวลเกี่ยวกับสถานะของผู้ติดเชื้อ จะได้นำไปทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้แอพพลิเคชั่นหมอชนะ มีประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนในการป้องกันควบคุมโรค

 

นพ.โอภาส กล่าวว่า ช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่นี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการนำแอพพ์ หมอชนะ มาช่วยในการติดตามสอบสวนโรคได้เป็นอย่างดีและเป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพิ่มเติมจากการใช้ไทยชนะตามสถานที่ต่างๆ เนื่องจากแอพพ์หมอชนะสามารถติดตามการเดินทางผู้ที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ โดยในวันที่ 16 มกราคม 2564 ได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ใช้แอพพ์ จำนวน 3,283 เครื่อง โดยส่งข้อความไปยัง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้มีความเสี่ยงต่ำที่ไปในสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินความเสี่ยงและให้สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการป่วย ให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถสาธารณะ และพบแพทย์ใกล้บ้านทันที หรือสอบถามที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1422 และกลุ่มที่ 2 ผู้มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถสาธารณะ และพบแพทย์ใกล้บ้านทันที หรือสอบถามที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1422

 

ทั้งนี้ มีการใช้ประโยชน์จากแอพพ์หมอชนะ 2 รูปแบบดังนี้คือ แบบที่ 1 เมื่อทีมสอบสวนพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จะถ่ายภาพ QR code และ ส่งมาที่กรมควบคุมโรค เพื่อสืบค้นหาเครื่องใกล้เคียง ที่ลงแอพพลิเคชั่นในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อส่งข้อความให้เฝ้าอาการระวังตนเองและการปฏิบัติตัว พร้อมสถานที่หรือเบอร์ติดต่อสอบถามกลับ แบบที่ 2 การสืบค้นหาเครื่องใกล้เคียงที่ลง
แอพพ์ จากสถานที่ที่ผู้ป่วยยืนยันเดินทางไปในช่วงเวลาที่คาดว่ามีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อได้ และดำเนินการส่งข้อความไปเช่นเดียวกับแบบที่หนึ่ง

 

อย่างไรก็ตาม ยังพบการระบาดของโควิด -19 อยู่ในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อยๆ และหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือ สอบถามโทร 1422

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง