รีเซต

54 รพ.สต.อุบลฯ จี้รัฐทบทวนปมโอนรพ.สต.ให้อบจ.วอนผู้มีอำนาจอย่ารั้งไว้

54 รพ.สต.อุบลฯ จี้รัฐทบทวนปมโอนรพ.สต.ให้อบจ.วอนผู้มีอำนาจอย่ารั้งไว้
มติชน
25 มีนาคม 2565 ( 14:17 )
18
54 รพ.สต.อุบลฯ จี้รัฐทบทวนปมโอนรพ.สต.ให้อบจ.วอนผู้มีอำนาจอย่ารั้งไว้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้มีตัวแทนสมาชิกของชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุบลราชธานี (รพ.สต.) นำโดย นายธงศักดิ์ เกิดสุข ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมือง ในฐานะประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดอุบลราชธานี พากันชูป้ายมีข้อความว่า รพ.สต.จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการถ่ายโอนไป อบจ.,โปรดยุติการดึงรั้ง,ปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นต้องให้ท้องถิ่นเป็นคนแก้ไข,ชมรม ผอ.รพ.สต.สนับสนุนการถ่ายโอน,ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขสนับสนุนการถ่ายโอน,รพ.สต.จ.อุบลฯพร้อมถ่ายโอน ,ใครสมัครใจถ่ายโอนต้องได้ถ่ายโอน

 

นายธงศักดิ์ เกิดสุข ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมือง กล่าวว่า ได้มีกฎหมายให้พวกเราถ่ายโอน ตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจตั้งแต่ปี 2542 แต่การถ่ายโอนก็ไม่ประสบผลสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ มี รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปเพียง 84 แห่งทั้งประเทศ ต่อมาช่วงหลังก็มีการถ่ายโอนไปอยู่ อบจ .ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็มีพวกเราถ่ายโอนทั้งประเทศ 3,000 กว่าแห่งซึ่งเป็น รพ.สต.ที่สมัครใจและที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสมัครใจถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จำนวน 54 แห่ง แต่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพียง 9 แห่งเท่านั้น

 

ซึ่งเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้มีการถ่ายโอน พวกเราจึงได้พากันมาเพื่อได้ยื่นหนังสือไปถึง นายกรัฐมนตรี ผ่าน ผวจ.อุบลราชธานี เพื่อต้องการเรียกร้องไปถึงรัฐบาล เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติการเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 และขอให้พิจารณาให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต.จำนวน 54 แห่ง บุคลากรสมัครใจถ่ายโอน ที่ อบจ.อุบลราชธานี ขอรับถ่ายโอน ได้ถ่ายโอนให้ทันภายในปีงบประมาณ 2566


หลังจากนั้น กลุ่มชมรม รพ.สต.จ.อุบลราชธานี ได้พากันเดินทางไปที่ อบจ.อุบลราชธานี โดยได้ไปพบกับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี และคณะ โดยได้มีการชูป้ายเพื่อแสดงเจตนารมย์ข้อเรียกร้องขอถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ซึ่งนายกานต์ กัลป์ตินันท์ ได้พบปะกับกลุ่มที่มาพบ พร้อมทั้งรับฟังข้อเรียกร้องที่นายธงศักดิ์ เกิดสุข ประธานชมรม รพ.สต.จ.อุบลราชธานี ได้แจ้งให้ทราบ

 

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า เรื่องการถ่ายโอน รพ.สต. ทาง อบจ.อุบลฯได้มีการเตรียมการมานานแล้ว ตนมองว่าด้านสุขภาพก็น่าจะเป็นคนในท้องถิ่นดูแล และก็เชื่อว่าน่าจะทำได้ดีกว่าด้วย แต่ว่าเราไม่มีอำนาจตรงนั้นที่จะบอกว่าคุณต้องมาหรือไม่มาอย่างไรแต่ขั้นตอนต่างๆ อบจ.อุบลราชธานี ผ่านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจได้มาประเมินผลการประเมินก็อยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่ง รพ.สต.จากทั้งหมด 320 แห่ง สมัครใจโอนมาสังกัด อบจ.อุบลฯจำนวน 54 รพ.สต. ซึ่ง อบจ.อุบลฯมีความพร้อมในการรับโอนแต่มติ ครม.เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาให้โอนมาสังกัด อบจ.อุบลฯเพียง 9 รพ.สต.เท่านั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง