TrueID

‘เรือด่วนเจ้าพระยา’ เตรียมกลับมาให้บริการเรือธงแดง 1 ธ.ค.นี้

‘เรือด่วนเจ้าพระยา’ เตรียมกลับมาให้บริการเรือธงแดง 1 ธ.ค.นี้
มติชน
30 พฤศจิกายน 2564 ( 11:31 )
29
‘เรือด่วนเจ้าพระยา’ เตรียมกลับมาให้บริการเรือธงแดง 1 ธ.ค.นี้

‘เรือด่วนเจ้าพระยา’ เตรียมกลับมาให้บริการเรือธงแดง 1 ธ.ค.นี้ ส่วนธงส้มให้บริการวันเสาร์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่ม 4 ธ.ค.

 

นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา กล่าวว่า จากกรณีที่บริษัทได้ประกาศงดเที่ยวเดินเรือในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และงดให้บริการเรือปรับอากาศธงแดง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยหลังจากที่ได้มีการประกาศเปิดประเทศไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว ทางเรือด่วนเจ้าพระยาจึงพร้อมกลับมาให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม ในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยังคงงดให้บริการวันอาทิตย์) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป รวมถึงกลับมาให้บริการเรือปรับอากาศ ริว่า เอ็กซ์เพรส ธงแดง ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มที่ต้องเดินทางไปทำงานตามปกติ หรือมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางในวันหยุด ซึ่งจากการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น

 

นาวาตรีเจริญพรกล่าวว่า สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางบริษัทยังคงดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เช่น คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ การรณรงค์ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทำความสะอาดเรือ ท่าเรือ และบริเวณจุดสัมผัส รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้บัตรโดยสารแรบบิทแทนเงินสด

 

นาวาตรีเจริญพรกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับคีนน์สร้างมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา โดยจะมีการติดตั้งแท่นจ่ายผลิตภัณฑ์ล้างมืออัตโนมัติตามท่าเรือหลักต่างๆ ได้แก่ ท่านนทบุรี ท่าเทเวศร์ ท่าพรานนก ท่าราชวงศ์ ท่าสี่พระยา และท่าสาทร เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงการดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในเรือโดยสารด้วยผลิตภัณฑ์จากคีนน์ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของภาครัฐและกรมเจ้าท่า โดยได้มีการจัดแถลงข่าวโครงการ ความร่วมมือการดูแลด้านสุขอนามัย ระบบขนส่งมวลชนทางน้ำภายใต้แนวคิดนิวนอร์มอล โดยคีนน์และเรือด่วนเจ้าพระยาไปเมื่อ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ส่วนตารางเรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ธงส้ม
นนทบุรี – วัดราชสิงขร
– วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.00-18.10 น.
– วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
วัดราชสิงขร – นนทบุรี
– วันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.20-18.10 น.
– วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่ 08.30-17.00 น.

ธงเหลือง
นนทบุรี – สาทร
– วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.00-08.05 น.
สาทร – นนทบุรี
– วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 17.00-19.05 น.

ธงเขียว
ปากเกร็ด – สาทร
– วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.10-07.45 น.
สาทร – ปากเกร็ด
– วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 16.00-17.45 น.

ธงแดง (เรือปรับอากาศ)
นนทบุรี – สาทร
– วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการ 2 เที่ยว 06.50 น. และ 07.10 น.
สาทร – นนทบุรี
– วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการ 2 เที่ยว 16.30-17.00 น.
*สำหรับวันอาทิตย์ยังคงงดให้บริการเรือทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง