รีเซต

ลาวมอบ ‘เหรียญตรามิตรภาพ’ ให้รัฐบาลไทย ร่วมบริจาคช่วยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

ลาวมอบ ‘เหรียญตรามิตรภาพ’ ให้รัฐบาลไทย ร่วมบริจาคช่วยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก
มติชน
27 ธันวาคม 2563 ( 06:10 )
59
ลาวมอบ ‘เหรียญตรามิตรภาพ’ ให้รัฐบาลไทย ร่วมบริจาคช่วยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยรับมอบเหรียญตรามิตรภาพ (Cross of Friendship) ที่ลาวมอบให้แก่รัฐบาลไทย ตามที่ไทยได้มอบเงินบริจาคที่คงเหลือในบัญชี “หัวใจไทยส่งไปสปป.ลาว” จำนวน 7,244,892.53 บาท เพื่อช่วยเหลือกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกพังและเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งร้ายแรง ให้รัฐบาลลาว เมื่อปี 2562
 
 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว ได้มอบเหรียญดังกล่าวให้แก่รัฐบาลไทยผ่านกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลาว โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ​เวียงจันทน์ เป็นผู้แทนฝ่ายไทยรับมอบ เนื่องจากไทยมีผลงานดีเด่น มีส่วนร่วมช่วยเหลือทางด้านทุนและสิ่งของอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ร้ายจากอุทกภัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างไทย-ลาว
 
 
ทั้งนี้ เหรียญตรามิตรภาพดังกล่าวเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ของรัฐบาลลาว ซึ่งเป็นเหรียญเชิดชูเกียรติของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นายกรัฐมนตรีลาวเป็นผู้อนุมัติ โดยจะมอบให้รัฐบาล หน่วยงาน หรือบุคคลต่างประเทศ ที่มีผลงานดีเด่นและบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับลาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง