รีเซต

กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปางแทน 'วัฒนา สิทธิวัง' 10 ก.ค. รับสมัคร 9-13 มิ.ย.

กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปางแทน 'วัฒนา สิทธิวัง' 10 ก.ค. รับสมัคร 9-13 มิ.ย.
มติชน
6 มิถุนายน 2565 ( 15:53 )
43
กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปางแทน 'วัฒนา สิทธิวัง' 10 ก.ค. รับสมัคร 9-13 มิ.ย.

ข่าววันนี้ 6 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง หลังมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง นายวัฒนา สิทธิวัง โดยวันนี้ที่ประชุม กกต.ได้ออกประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.โดยกำหนดวันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คือวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม เวลา 08.00-17.00 น. กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน-วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

 

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. สำนักงาน กกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรอง พร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง