รีเซต

สธ.เผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยงเคสสาวเชียงใหม่ 65 ราย ยังไม่พบติดโควิด-19

สธ.เผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยงเคสสาวเชียงใหม่ 65 ราย ยังไม่พบติดโควิด-19
มติชน
29 พฤศจิกายน 2563 ( 16:45 )
119
สธ.เผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยงเคสสาวเชียงใหม่ 65 ราย ยังไม่พบติดโควิด-19

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2563) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จากต่างประเทศ ที่ จ.เชียงใหม่ ว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ทีมสอบสวนโรคได้ทำการติดตามผู้สัมผัสและตรวจหาเชื้อ โดยทำการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงไปแล้ว 65 ราย ผลไม่พบเชื้อ

 

“อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องกักตัวต่อจนครบ 14 วัน ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ได้จัดสถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเน้นย้ำผู้สัมผัสทุกรายให้สังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติ
จะถูกตรวจหาเชื้อซ้ำ และแยกกักในโรงพยาบาล สำหรับผู้สัมผัสที่กักกันตนที่บ้าน จะมีการประสานให้โควิดหมู่บ้าน ดูแลและประเมินจนกว่าจะครบ 14 วัน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก คอนโดมิเนียม และประชาชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบบุคคลแปลกหน้าหรือพบผู้เดินทางที่ไม่ผ่านการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการภาครัฐ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกัน สอบสวนโรค หากพบผู้ติดเชื้อจะสามารถนำส่งรักษาตามระบบได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้มีการนำเชื้อมาแพร่สู่คนในประเทศเป็นวงกว้าง” นพ.โสภณ กล่าว

 

ทั้งนี้ นพ.โสภณ กล่าวว่า เน้นย้ำให้ประชาชนคงยึดหลัก DMHT โดย D: Distancing เว้นระยะห่าง M: Mask wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H: Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T: Rapid Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเกราะป้องกันโควิด-19 แก่ตนเองและคนรอบข้าง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ ด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่/ร้านค้าต่างๆ รวมถึงเฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ และมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง