รพ.ศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้ป่วยจิตเวช-ผู้ดูแล จำนวน 400 คน/วัน

รพ.ศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้ป่วยจิตเวช-ผู้ดูแล จำนวน 400 คน/วัน
มติชน
18 กันยายน 2564 ( 19:15 )
11
รพ.ศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้ป่วยจิตเวช-ผู้ดูแล จำนวน 400 คน/วัน

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดเงื่อนไขการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

-ต้องไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
-ต้องเลือกวันมารับบริการที่ไม่ตรงกับวันนัดของโรงพยาบาลศรีธัญญา
-ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแลมีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

 

ให้สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศรีธัญญา หรือถ้าขาดการติดต่อ ต้องไม่เกิน 5 ปี
ให้สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช 1 คน และผู้ดูแลหลัก 1 คน เท่านั้น

 

ผู้ป่วยจิตเวซและผู้ดูแลที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนต้องมาฉีดวัคซีนในวันเดียวกัน ในวันที่นัดมาฉีดวัคซีน หากผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถลงนามยินยอมการฉีดวัคซีนได้ ต้องมีญาติสายตรง (บิดา มารดา พี่น้องสายเลือดเดียวกัน สามี ภรรยา บุตร)

 

หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ท่านและผู้ดูแลจะไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ชนิดของวัคซีนที่ท่านจะได้รับ เป็นไปตามแนวทาง การให้วัคซีนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

-สแกน QR CODE เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
-ตรวจสอบช่วงเวลาที่ว่าง
-ตรวจสอบช่วงเวลาที่ว่างเพื่อความสะดวกให้เช็คช่วงเวลาที่ว่างก่อนการจอง ระบบจะแสดงจำนวนคิวคงเหลือในแต่ละวัน

-ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ส่วนที่ 1 จะเป็นการจองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช เลือกวัน เวลา กรอกข้อมูลทั่วไป แล้วกดเพิ่มข้อมูล เพิ่มข้อมูลผู้ดูแล (ถ้ามี) ถ้าท่านประสงค์ เพิ่มข้อมูลผู้ดูแล เพื่อรับฉีดวัคซีนด้วยให้ “เพิ่มข้อมูลการจองผู้ดูแล” หากไม่มีผู้ดูแลมารับวัคชีนด้วยหรือเดินทางมาคนเดียวให้กด ไม่ประสงค์เพิ่มข้อมูลผู้ดูแล”

-ตรวจเช็คสถานะการจอง
ค้นหาข้อมูลการจอง ค้นหาบัตรนัดตามเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม “แสดงบัตรคิว” แคปหน้าจอ เพื่อยื่นแสดงบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา www.srithanya.go.th โทร 02528 7800

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง