รีเซต

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงห่วง 'โควิด' รอบใหม่ พระราชทานกำลังใจ แก่คนไทย

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงห่วง 'โควิด' รอบใหม่ พระราชทานกำลังใจ แก่คนไทย
ข่าวสด
3 มกราคม 2564 ( 15:42 )
112
กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงห่วง 'โควิด' รอบใหม่ พระราชทานกำลังใจ แก่คนไทย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงห่วงโควิด ระลอกใหม่ พระราชทานกำลังใจคนไทยปลอดภัยจากโรคร้าย

 

เมื่อวันที่ 2 มกราคม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระดำรัสทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ความว่า

 

"...สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีอุปสรรคต่างๆมากซึ่งปัญหาเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเข้มแข็ง ขออํานวยพรให้ชาวไทยทุกคนอุดมด้วยกําลังใจ กําลังกายและกําลังสติปัญญา ในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้าย เพื่อนําพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า ด้วยความสุข ความพอเพียงและความสามัคคี ตลอดปี 2564 นี้..."


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง