รีเซต

UOBAM แนะพอร์ตลงทุนQ2 รับมือเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

UOBAM แนะพอร์ตลงทุนQ2 รับมือเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ทันหุ้น
17 เมษายน 2567 ( 15:19 )
23
UOBAM แนะพอร์ตลงทุนQ2 รับมือเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

#UOBAM #ทันหุ้น UOBAM แนะพอร์ตลงทุนรับไตรมาส 2 หลังประเมินความเสี่ยงยังมีอยู่ จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และประเด็นการลดดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ยังเป็นคำตอบของทางเลือกกระจายเสี่ยง แนะนำลงทุนรับความเสี่ยงได้น้อย ถือตราสารหนี้ในสัดส่วน 80% แต่ถ้ารับเสี่ยงได้สูงลุยหุ้น 73%ของพอร์ตลงทุน และควรถือสินทรัพย์ทางเลือกไว้ในพอร์ตด้วย


นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM กล่าวว่า ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยง และเป็นกังวลสำหรับ UOBAM คือเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว โดยปีนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกขยายตัวทีระดับ 2.7% ชะลอตัวลงจากปี 2566 ที่ขยายตัว 3.1% ปัจจัยดังกล่าวจึงเชื่อว่าพอร์ตที่มีการกระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย จะช่วยลดความผันผวนได้


ขณะที่ต้องติดตาม ยังคงเป็นเองของอัตราเงินเฟ้อที่แม้ว่าจะปรับตัวลดลงแล้วแต่ต้องติดตามดูพัฒนาการว่าจะสามารถปรับตัวลดลงได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่  และความสอดคล้องกันระหว่างการดำเนินนโยบายทางการเงินของเฟด (Fed) ที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และการบริหารความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งมีผลต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการจับตาดูผลจาก แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อ (Credit Conditions) ที่เข้มงวดก่อนหน้านี้มากขึ้น ว่าจะส่งผ่านไปยังภาคการผลิตที่แท้จริง (Real Sector) มากน้อยแค่ไหน


*จัดพอร์ตตามความเสี่ยง

ทั้งนี้ UOBAM ยังได้แนะนำการจัดพอร์ตลงทุนในช่วงไตรมาส2/67 นี้ตามระดับความเสี่ยง โดยนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ แนะนำลงทุนตราสารหนี้ในสัดส่วน 80% ในหุ้น 15% และสินทรัพย์ทางเลือก 5% ซึ่งจากการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (10 years Backtesting ) สำหรับพอร์ตเสี่ยงต่ำจะอยู่ที่ 3.3%


นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง แนะนำลงทุนตราสารหนี้ในสัดส่วน 55% หุ้น 40% และสินทรัพย์ทางเลือก 5% จากการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (10 years Backtesting ) สำหรับพอร์ตเสี่ยงปานกลางจะอยู่ที่ 4.7%


และสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง แนะนำลงทุนตราสารหนี้ในสัดส่วน 17% หุ้น 73% และสินทรัพย์ทางเลือก 10% การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (10 years Backtesting) สำหรับพอร์ตเสี่ยงสูงจะอยู่ที่ 6.4% (ข้อมูล Backtesting คำนวณย้อนหลังในช่วงระยะเวลาปี 2557-2567)


โผกองทุนเด่น

ทั้งนี้สำหรับนักลงที่ต้องการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องในช่วงนี้ และรอโอกาสหรือจังหวะลงทุนนั้น UOBAM แนะนำ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF) ระดับความเสี่ยง 1 และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I) ระดับความเสี่ยง 1 เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่อง ลงทุนในเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรภาคเอกชนที่อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A- ขึ้นไป กองทุนกลุ่มนี้มีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับการบริหารสภาพคล่องในภาวะที่ตลาดผันผวน


และในช่วงที่ตราสารหนี้ยังคงน่าสนใจ สำหรับผู่ที่รับความผันผวนได้ปานกลาง แนะนำ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS) ระดับความเสี่ยง 5 ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund (Class I) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้ และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ


ส่วนหุ้นโลก กรณีที่รับความผันผวนได้มาก แนะนำกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ (UGQG) ระดับความเสี่ยง 6 ลงทุนผ่านกองทุนหลัก United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) ที่มุ่งลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่น กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง