สธ.ไฟเขียวตั้ง รพ.สนาม คาดมีเตียงเพิ่ม 1.6 หมื่น ปิด รร.กักกันคนกลับไทย

สธ.ไฟเขียวตั้ง รพ.สนาม คาดมีเตียงเพิ่ม 1.6 หมื่น ปิด รร.กักกันคนกลับไทย
ข่าวสด
3 เมษายน 2563 ( 18:18 )
13
สธ.ไฟเขียวตั้ง รพ.สนาม คาดมีเตียงเพิ่ม 1.6 หมื่น ปิด รร.กักกันคนกลับไทย

 

สบส.ออกประกาศให้จัดตั้ง รพ.สนาม รองรับโควิด มีผลบังคับใช้แล้ว สมัคร 24 จังหวัดรวม 1.6 หมื่นเตียง ถ่ายโอนคนไข้อาการดีครบ 7 วัน มาดูแลให้ นำห้องพักโรงแรม 270 ห้องมาใช้กักกัน 3 กลุ่มเดินทางกลับเข้าไทย ป้องกันแพร่เชื้อในประเทศ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.ได้มีการประกาศให้ผู้ป่วยโควิด-19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อระดมทรีพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนมาช่วยดูแล และล่าสุดได้มีการออกหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแล้ว สถานพยาบาลเอกชนที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สามารถมาเบิกค่าใช้จ่ายได้

ทั้งนี้ ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลเรามีการดึงศักยภาพของ รพ.เอกชนมาร่วมในการดูแลรักษา 631 เตียง ซึ่ง 631 เตียง คิดเป็น 40% อย่างไรก็ตาม เพื่อให้รองรับการดูแลผู้ป่วยและสถานการณ์โควิด-19 ได้มากขึ้น จึงได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้ (3 เม.ย.) คือ เรื่องของการตั้ง รพ.สนามชั่วคราวที่ดำเนินการโดย รพ.เอกชน

สาระสำคัญคือทำให้เกิดการจัดตั้ง รพ.สนามชั่วคราวได้โดยเร็วและทันที เพื่อตอบสนองต่อโรคโควิด-19 ทำให้เกิด รพ.ที่ดูแลโควิดเฉพาะอย่างรวดเร็ว ทราบว่าขณะนี้มีรพ.เอกชนกำลังจะมายื่นขอ รพ.สนามเฉพาะกิจ 2 ที่ แห่งหนึ่งมี 60 เตียง ทำให้มีเตียงในการดูแลขึ้นมา

"โดยปกติการขออนุมัติตั้ง รพ.ต้องใช้เวลาหลายเดือน ซึ่งการออกประกาศฉบับนี้ จะยกเว้นเรื่องของการอนุญาตที่ใช้เวลานาน การชำระค่าธรรมเนียม ทำให้ตั้ง รพ.สนามชั่วคราวเฉพาะโควิดได้รวดเร็วขึ้น แต่จะมีการออกมาตรฐานและเข้าไปตรวจสอบและประเมินก่อน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน สธ.กำหนด ซึ่วก็จะเข้าไปประเมินอย่างรวดเร็ว และเมื่อหมดสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ ก็ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลต่อไป" นพ.ธเรศ กล่าว

นพ.ธเรศ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการเรื่อง การเปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาลหรือ Hospitel หลักการคือคนไข้อาการน้อยหรือคงที่ มีประมาณ 80% เมื่อรักษาใน รพ.ของรัฐ รพ.เอกชน เป็นเวลา 7 วันอาการคงที่ อาการของปอดไม่ก้าวหน้าไป ก็สามารถย้ายผู้ป่วยมานอนใน รพ.ที่เราไปตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผ่านเกณฑ์ 5 ด้าน คือ โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เวชภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน ที่ สบส.กำหนด ก็จะทำให้ประหยัดเตียงใน รพ. ย้ายคนไข้ไม่จำเป็นออกมา

ตอนนี้ให้โรงแรมต่างๆ สมัครเข้ามาพบว่ามี 24 จังหวัด รวม 132 แห่ง จำนวน 16,000 กว่าเตียง เช่น กทม.มี 85 โรงแรม จำนวน 10,730 เตียง ชลบุรี 15 โรงแรม 2,162 เตียง นครราชสีมา 8 โรงแรม 1,045 เตียง และเชียงใหม่ 6 โรงแรม จำนวน 463 เตียง เป็นต้น ซึ่ง รพ.ราชวิถีได้ใช้โรงแรมปรินซ์ตัน มี 270 เตียง คนไข้เข้าไปประมาณ 50 คนแล้ว ทำให้เรามีเตียงในรพ.ต่างๆ ที่ย้ายคนไข้มาเพิ่มขึ้น ตอนนี้เรามีโรงแรม 3 โรงที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็น Hospitel ได้ในทันที และเอาโรงแรมที่สมัครเข้ามาเตรียมพร้อมเป็น Hotel Isolation ในกรณีผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน ก็จะเปลี่ยนโรงแรมชุดหนึ่งเป็นที่กักกันได้ ซึ่งขณะนี้เพิ่งทำหลักเกณฑ์เสร็จ ซึ่งโรงแรมที่เหลือที่ไม่ใช้เป็น Hospitel จะมาเข้าสู่ระบบเป็น Hotel Isolation

เมื่อถามถึงกรณีการกักตัว 3 กลุ่มที่กลับมาจากต่างประเทศ คือ พิธีทางศาสนาอินโดนีเซีย มาเลเซีย และนักเรียน AFS จากสหรัฐอเมริกาที่จะกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ มีการเตรียมพร้อมสถานที่แล้วหรือไม่ นพ.ธเรศ กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกระทรวงกลาโหมแล้วที่จะเอา Hospitel ที่เตรียมไว้ 290 ห้องไปดูแลคนกลุ่มเหล่านี้กับทหาร ซึ่งได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกันแล้ว มีการเตรียมพื้นที่เหมาะสม และกระบวนการดูแลร่วมกับทางโรงแรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง