รีเซต

'รมต.อนุชา' หารือคณะอนุฯ ประชาสัมพันธ์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค

'รมต.อนุชา' หารือคณะอนุฯ ประชาสัมพันธ์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค
มติชน
11 กุมภาพันธ์ 2564 ( 09:50 )
79
'รมต.อนุชา' หารือคณะอนุฯ ประชาสัมพันธ์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี นายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วม และคณะอนุกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม
 
 
 
 
นายอนุชา กล่าวว่า การที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 2565 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ถือเป็นวาระสำคัญของประเทศ โดยในวันนี้ได้มีการหารือทิศทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการสื่อสารทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเนื้อหาการประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการสารัตถะ ที่มี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการกำหนดหัวข้อหลัก (Theme) ประเด็นสำคัญ (Priorities) และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Deliverables) ที่ไทยจะผลักดันในการประชุมเอเปค 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มีความเห็นร่วมกันให้มีการจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
เอเปค 2565 เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้
 
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า เป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้นำเสนอศักยภาพ รวมทั้งบทบาทในฐานะผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบเอเปคในช่วงเวลาที่ทั่วโลกล้วนประสบภาวะยากลำบาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง