รีเซต

ฉีดวัคซีนเข็ม 4 เปิดพิกัดรวมจุดฉีดมีที่ไหนบ้าง เช็กที่นี่!

ฉีดวัคซีนเข็ม 4 เปิดพิกัดรวมจุดฉีดมีที่ไหนบ้าง เช็กที่นี่!
TNN ช่อง16
29 มิถุนายน 2565 ( 10:16 )
6.2K
ฉีดวัคซีนเข็ม 4 เปิดพิกัดรวมจุดฉีดมีที่ไหนบ้าง เช็กที่นี่!

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ชวนฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้น

ที่ 69 ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

ฉีดทุกศุกร์  ฉีดทุกสูตร ฉีดทุกเข็ม

สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ทุกสัญชาติตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป

จองคิวผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ติดต่อสอบถาม สำนักอนามัย กทม.โทร 0 2203 2883 


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Pfizer เข็มที่ 1,2,3,4 และเข็มที่ 5 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป

ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเลือกวัน เวลา รับบริการวัคซีนในระหว่างวันที่ 4 – 27 กรกฎาคม 2565

โดยคลินิกบริการวัคซีน จะปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code หรือ https://vaccinecenter.kcmh.or.th

(ปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตามวัน เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น


ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

จากมติที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 แนะนำให้ประชาชนทุกคน ควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น อย่างน้อยเข็มที่ 3 เป็นพื้นฐาน

และรับเข็มกระตุ้นต่อๆไปทุก 4 เดือน โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์นั้น

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิดทุกเข็ม ตั้งแต่ เข็มที่ 1, 2 และ ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป ในรูปแบบ Walk in โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ให้กับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกคน ทุกสัญชาติ ไม่จำกัดภูมิลำเนา

ไม่จำกัดจำนวนวัคซีนต่อวัน

สามารถเลือกรับบริการตามชนิดวัคซีน

- ประตู 1 วัคซีนโมเดอร์นา

สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

- ประตู 2

วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง

สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

(วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า และวัคซีนซิโนแวค แจ้งเจ้าหน้าที่)

- ประตู 3

วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม

สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

ให้บริการเข็มที่ 1 จนถึงวันที่ 19 มิ.ย.

เพื่อให้ทันรับเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 ก.ค.

เปิดทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

นนท์พร้อมพลัสเตรียมพร้อมสู่ชีวิตไร้หน้ากากอนามัย ด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกรกฎาคม 2565

ขอเชิญคนไทย และทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป 

นักเรียน อายุ 12-17 ปี

ฉีดวัคซีน  Pfizer booster ฝาม่วง เข็ม 3

พิเศษ walk in ได้ทุกเข็มสำหรับท่านที่ไม่สะดวกลงทะเบียน

ขอเชิญลงทะเบียนตามลิงค์

https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpp/

สนามฉีด

วันที่  19 ก.ค.65

เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ 

วันละ 2,000 คน

วันที่   1, 8, 22 ก.ค. 2565  

วันละ 2,000 คน

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

วันที่  7, 21 ก.ค. 2565  เซ็นทรัล เวสต์เกต

วันละ 2,000 คน

สนามฉีด

เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 

บัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3

บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3 

ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 

ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 

รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน

เซ็นทรัล เวสต์เกต

รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 3

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3เดือน ขึ้นไป

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 4

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

เงื่อนไข เข็ม 3 ฝาม่วง

รับวัคซีน Pfizer1 + Pfizer2 

โดยรับเข็มที่ 2 แล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือน หรือติดเชื้อแล้วเกิน 3 เดือนภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง