ครูหยุย จี้ พม.-กทม. เร่งช่วยกลุ่มเปราะบาง ชี้ สถานการณ์หนักขึ้น แพทย์ดูแลผู้ป่วยเต็มที่

ครูหยุย จี้ พม.-กทม. เร่งช่วยกลุ่มเปราะบาง ชี้ สถานการณ์หนักขึ้น แพทย์ดูแลผู้ป่วยเต็มที่
มติชน
30 มิถุนายน 2564 ( 20:55 )
13
ครูหยุย จี้ พม.-กทม. เร่งช่วยกลุ่มเปราะบาง ชี้ สถานการณ์หนักขึ้น แพทย์ดูแลผู้ป่วยเต็มที่

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับถ้วนหน้า หนักบ้างเบาบ้างตามเศรษฐานะ และทวีความยากลำบากขึ้นเรื่อยๆ

 

 

โดยเฉพาะกลุ่มคนรับจ้างรายวัน คนหาเช้ากินค่ำ และคนเก็บเศษขยะขาย โดยจากการลงพื้นที่ไปตามท้องถนนและชุมชนขนาดเล็กทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างต่อเนื่องมาตลอดปีกว่า พบว่าคนเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก แทบจะไม่มีกินครบมื้อในแต่ละวัน ครอบครัวใดมีผู้สูงอายุหรือเด็กอยู่ด้วยยิ่งลำบากมาก เพราะต้องหาเลี้ยงหลายชีวิต บางครอบครัวอาจจะโชคดีมีบัตรสวัสดิการสังคมก็จะมีเงินและอาหารพอประทังชีวิตได้บ้าง

 

 

 

 

 

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า สภาพการณ์ดังกล่าวหนักหนาขึ้นทุกวัน เพราะคนไม่มีงานทำ ไม่มีใครจ้าง แม้แต่เศษสิ่งของที่เก็บจากถังขยะยังมีน้อยลงด้วย ดังนั้น ตนจึงขอเสนอไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รวมถึงกรุงเทพมหานคร (กทม.) เร่งประชุมเพื่อวางแผนแบ่งความรับผิดชอบดูแลคนเร่ร่อนและประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยให้ กทม.รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนแออัดเป็นหลัก และให้กระทรวง พม. ดูแลคนเร่ร่อนและชุมชนรอบๆ กทม. ซึ่งอาจได้รับคำตอบกลับมาจากทั้ง 2 หน่วยงานว่า ทำอยู่แล้ว

 

 

นายวัลลภ กล่าวด้วยว่า ตนขอย้ำว่า ที่ทำอยู่แล้วนั้นใช่ แต่ทำต่อเนื่องยังมีน้อยมาก อีกทั้งการลงพื้นที่แต่ละครั้งยังเป็นในลักษณะของการแห่แหนกันลงไปคราวละหลายคน ซึ่งขอร้องว่าอย่าทำแบบนั้นเลย เพราะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคและสิ้นเปลืองกำลังคน ขอให้แบ่งกันเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3-4 คน จะได้กระจายกันออกไปดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพราะในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ นักพัฒนาสังคมเองก็ต้องช่วยกันทุ่มเทดูแลผู้คนที่ทุกข์ยากลำบากอย่างจริงจัง ประเทศจะได้ไปรอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง