รีเซต

'เถ้าแก่น้อย' ออกหนังสือ โต้ข่าวลือ ปิดดีลขายหุ้น ย้ำ ไม่มีนโยบายเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดฯ

'เถ้าแก่น้อย' ออกหนังสือ โต้ข่าวลือ ปิดดีลขายหุ้น ย้ำ ไม่มีนโยบายเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดฯ
มติชน
8 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:19 )
164
'เถ้าแก่น้อย' ออกหนังสือ โต้ข่าวลือ ปิดดีลขายหุ้น ย้ำ ไม่มีนโยบายเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดฯ

จากกรณีที่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีรายงานว่า ครอบครัวพีระเดชาพันธ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นจำนวนมาก โดย นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือต๊อบ ขายหุ้นจำนวน 11.75 ล้านหุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม รายงานว่า นายณัชชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท และแต่งตั้ง นายอาณาจักร ลิ้มไพรสันต์ ดำรงตำแหน่งแทน

 

อ่านข่าว : ‘ต๊อบ-ครอบครัว’ ขายหุ้น ‘เถ้าแก่น้อย’ 11.75 ล้านหุ้น กลต.แจ้งติด Cash Balance

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) โดยนายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ชี้แจงข่าวลือ

ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ปิดดีลขายหุ้นให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น

 

จากกลยุทธ์การดำเนินงานประจำปี บริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจเพื่อให้ทันกับคู่แข่งในตลาด ซึ่งหนึ่งในแนวทางนั้นคือหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่ประการใด

ดังนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ในบริษัทฯ และไม่มีนโยบายเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ตลท.ทำหนังสือหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระบุว่า บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ติด Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม-5 มีนาคม

โดยหุ้นที่ติด Cash Balance หมายถึง หุ้นที่มีการซื้อขายสูงผิดปกติ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขาย และเพื่อลดความเสี่ยงของนักลงทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง