เกาะติดสถานการณ์ 'โควิดอาเซียน' ฟิลิปปินส์แชมป์ ติดเชื้อเพิ่ม 590 ราย

เกาะติดสถานการณ์ 'โควิดอาเซียน' ฟิลิปปินส์แชมป์ ติดเชื้อเพิ่ม 590 ราย
มติชน
30 พฤษภาคม 2563 ( 21:21 )
108
เกาะติดสถานการณ์ 'โควิดอาเซียน' ฟิลิปปินส์แชมป์ ติดเชื้อเพิ่ม 590 ราย
เกาะติดสถานการณ์ ‘โควิดอาเซียน’ ฟิลิปปินส์แชมป์ ติดเชื้อเพิ่ม 590 ราย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) เผยแพร่สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในอาเซียน ว่า

ฟิลิปปินส์ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันใหม่ และปรับวิธีการตรวจและการรายงานผลการตรวจ ทำให้มีการรวมกันระหว่างยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และผู้ติดเชื้อที่เพิ่งถูกบันทึกยอดเนื่องจากผลการตรวจเพิ่งออกมาเนื่องจากการรายงานล่าช้า
โดยในวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่ใช้ระบบดังกล่าว ซึ่งมียอดรายงานย้อนหลังเมื่อวานนี้ที่ 1,046 ราย แบ่งเป็นยอดรายใหม่ 46 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่รายงานล่าช้า
และยอดในวันนี้อีก 590 รายแบ่งเป็นรายใหม่ 252 ราย และที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อที่รายงานล่าช้า
ทำให้รวมกันแล้วในช่วง 3 วัน มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 2,000 ราย

พม่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 คน เป็นผู้ที่เดินทางมาจากอินเดีย

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-ฟิลิปปินส์ +590 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 17,224 ราย) (เมื่อวานเพิ่มขึ้น1,046 ราย)
-อินโดนีเซีย +557 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 25,773 ราย)
-สิงคโปร์ +506 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 34,366 ราย)
-มาเลเซีย +30 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,762 ราย)
-พม่า +17 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 224 ราย)
-ไทย +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,077 ราย)
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 328 ราย)
-กัมพูชา +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 125 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง