รีเซต

เปิดใช้ มี.ค.นี้ ทางหลวงชนบท เร่งเชื่อมสะพานข้ามคลองชิง บรรเทาความเดือดร้อนชาว อ.กาบัง จ.ยะลา

เปิดใช้ มี.ค.นี้ ทางหลวงชนบท เร่งเชื่อมสะพานข้ามคลองชิง บรรเทาความเดือดร้อนชาว อ.กาบัง จ.ยะลา
มติชน
3 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:04 )
58
เปิดใช้ มี.ค.นี้ ทางหลวงชนบท เร่งเชื่อมสะพานข้ามคลองชิง บรรเทาความเดือดร้อนชาว อ.กาบัง จ.ยะลา

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชิง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่จะเชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

 

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ได้ขอรับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชิง ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านคลองปุด และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ซึ่งเดิมบริเวณดังกล่าวไม่มีสะพาน ทำให้ประชาชนและนักเรียนบ้านคลองน้ำใสประมาณ 400 คน ได้รับความเดือดร้อน มีความยากลำบากในการสัญจรและไม่สามารถสัญจรได้ในช่วงฤดูฝน ต้องอ้อมไปใช้อีกเส้นทางที่มีระยะทางไกลออกไป

 

ทั้งนี้ ในปี 2562 ถึง 2564 ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 8 กิโลเมตร

 

สะพานข้ามคลองชิง มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณบ้านคลองชิง เชื่อมกับ บ้านคลองน้ำใส ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ก่อสร้างเป็นแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 120 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร และก่อสร้างถนนเชิงลาดแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 778 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้น ผิวจราจร และวางท่อ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 31.718 ล้านบาท ปัจจุบันสะพานดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 85 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง