รีเซต

'สมศักดิ์' นั่งแท่นประธานภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ

'สมศักดิ์' นั่งแท่นประธานภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
มติชน
8 พฤษภาคม 2565 ( 13:27 )
24
'สมศักดิ์' นั่งแท่นประธานภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ

ข่าววันนี้ 8 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชีย (Asian Regional President) อย่างเป็นทางการ ผลปรากฏว่า นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินไทย ได้รับการโหวตจากสมาชิกสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI) ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชีย (Asian Regional President) โดยได้รับคะแนนเสียงเอกฉันท์จากหน่วยงานสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไทย ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ในฐานะผู้แทนของหน่วยงานสมาชิกภายในภูมิภาค  พร้อมเดินหน้ามุ่งให้ความสําคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในภูมิภาคเอเชียร่วมกับภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี นํานวัตกรรมดิจิทัลมาปรับใช้ในการทํางานเพื่อสื่อสารกับสาธารณะย้ำถึงความสําคัญของบทบาท หน้าที่ และอํานาจในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน และปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 จะมีภารกิจเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Board of Directors) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะประธานการประชุมภูมิภาคเอเชีย (Asian Regional Meeting) ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครั้งสำคัญของการหารือในเรื่องเกี่ยวกับกฎภูมิภาคเอเชียและกิจกรรมความร่วมมือในภูมิภาค นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยและสมาชิกร่วมภูมิภาคในบทบาทการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่มีประสิทธิภาพและมีอิสระอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง