รีเซต

4จังหวัดภาคเหนือเผชิญฝุ่นพิษไม่หยุดหย่อน

4จังหวัดภาคเหนือเผชิญฝุ่นพิษไม่หยุดหย่อน
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 10:57 )
77
4จังหวัดภาคเหนือเผชิญฝุ่นพิษไม่หยุดหย่อน

6 สถานีภาคเหนือยังเป็นปัญหาวิกฤติ พบค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 พุ่งสูง ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ 6 สถานี ใน 4 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และพะเยา

วันที่ 25 มีนาคม กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตรวจวัดค่าฝุ่นรวม 27 สถานี พบค่าฝุ่นระหว่าง 31 – 234 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศดีถึงมีผลกระทบกับสุขภาพ ซึ่งพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) มี 6 สถานี คือ ต.เวียง อ.เมือง 96 มคก./ลบ.ม.,ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 167 มคก./ลบ.ม., ต.สุเทพ อ.เมือง 234 มคก./ลบ.ม.,ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 212 มคก./ลบ.ม., ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 111 มคก./ลบ.ม. และต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 93 มค.ก./ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) มี 14 สถานี คือ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร, ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 63 – 276 มคก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 มคก./ลบ.ม.เกินมาตรฐาน 5 สถานี คือต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้ประชาชนที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้ร้บผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง