สธ.เผยฉีดไฟเซอร์ในเด็กเกิน 68.9% เหลือในคลังอีกล้านโดส ยันไม่ขาดแคลน

สธ.เผยฉีดไฟเซอร์ในเด็กเกิน 68.9% เหลือในคลังอีกล้านโดส ยันไม่ขาดแคลน
มติชน
28 ตุลาคม 2564 ( 15:45 )
11
สธ.เผยฉีดไฟเซอร์ในเด็กเกิน 68.9% เหลือในคลังอีกล้านโดส ยันไม่ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงสถานการณ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็ก และแผนการฉีดสำหรับเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ว่า ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ผ่านระลอกที่พบระบาดมากในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 และเริ่มลดลง กำลังเข้าสู่การเปิดประเทศ ดังนั้น ต้องเน้นย้ำมาตรการวัคซีน เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันควบคุมโรคร่วมกับมาตรการอื่น จึงสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค

 

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า ข้อมูลการฉีดวัคซีนวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ฉีดเพิ่มขึ้น 7.62 แสนโดส สะสม 72.8 ล้านโดส ซึ่งหากฉีดในอัตราวันละ 3-4 แสนโดส จะทำให้ประสบความสำเร็จในการฉีดเข็มที่ 1 ครอบคลุม ร้อยละ 50 ในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ แต่เมื่อระยะหลังเราฉีดได้มาก ทำให้เข็มที่ 1 ฉีดได้ 41 ล้านโดส หรือร้อยละ 57 เข็มที่ 2 อีก 29 ล้านโดส คิดเป็น ร้อยละ 40.9 และเข็มที่ 3 อีก 2.2 ล้านโดส คิดเป็น ร้อยละ 3.1 ทั้งนี้ ฉีดวัคซีนซิโนแวค 23 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 32 ล้านโดส ไฟเซอร์ 4.9 ล้านโดส และซิโนฟาร์ม 12 ล้านโดส

 

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า สำหรับพื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยว 17 จังหวัด โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จัดทำแผนเสนอเพื่อดูความพร้อมหากถึงวันเปิดประเทศจะมีแผนรองรับ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างไร ซึ่งการฉีดวัคซีนใน 17 จังหวัด ครอบคลุมเข็มที่ 1 เฉลี่ย ร้อยละ 77 เข็มที่ 2 อีกร้อยละ 56.5 โดยสูงสุดอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร เข็มที่ 1 ฉีดแล้ว 8.3 ล้านโดส เกินเป้าหมายตั้งไว้ที่ 7.69 ล้านคน ทำให้ฉีดครอบคลุมเกิน ร้อยละ 100 ตามมาเป็น จ.ภูเก็ต และ จ.ชลบุรี ฉีดเกินร้อยละ 80

 

“สรุปได้ว่า พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหลายจังหวัด เปิดเฉพาะบางส่วนของจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไป ดังนั้น การฉีดวัคซีนครอบคลุมในพื้นที่จำเพาะเหล่านั้นจะสูงกว่าภาพรวมจังหวัด” นพ.เฉวตสรร กล่าว

 

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า ส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่มีกำหนดเข้ามาถึงประเทศไทยสัปดาห์ละ 1.5 ล้านโดส ตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคม รวมทั้งสิ้น 8 ล้านโดส ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในเด็กนักเรียน โดยแบ่งเป็น 12 เขตสุขภาพ จัดสรรแล้ว 3.89 ล้านโดส ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 2.68 ล้านโดส ส่วนหนึ่งที่เริ่มฉีดเข็มที่ 2 บ้างแล้ว และมีวัคซีนไฟเซอร์คงเหลือในพื้นที่ 9 แสนโดส หรือเกือบล้านโดส

 

“ดังนั้น จึงไม่มีปัญญาขาดแคลนในพื้นที่ ส่วนการแจ้งความจำนงจะฉีดเพิ่มเติมอีก 4.27 แสนคน ทั้งนี้ ภาพรวมการฉีดไฟเซอร์ในเด็กนักเรียน ร้อยละ 68.9 จำแนกเปอร์เซ็นต์ตามเขตสุขภาพที่ 1-12 ดังนี้ 60, 70, 57, 67, 65, 73, 63, 72, 74, 82, 60 และ 68”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง