TrueID

รัฐบาลเชิญชวนสวดมนต์ฝ่าวิกฤตประเทศ ทุกเสาร์ถึงวันที่ 5 ธันวา น้อมรำลึก ร.9

รัฐบาลเชิญชวนสวดมนต์ฝ่าวิกฤตประเทศ ทุกเสาร์ถึงวันที่ 5 ธันวา น้อมรำลึก ร.9
มติชน
6 พฤศจิกายน 2563 ( 12:42 )
129
รัฐบาลเชิญชวนสวดมนต์ฝ่าวิกฤตประเทศ ทุกเสาร์ถึงวันที่ 5 ธันวา น้อมรำลึก ร.9
วันที่ 6 พ.ย. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม โดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา จึงเห็นควรให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี
 
 
ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
 
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้ประสานไปยังจังหวัดต่าง ๆ เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม โดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะเริ่มวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
 
ซี่งในพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับเจ้าคณะจังหวัด และปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอเพื่อจัดพิธีตามสมควร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกพื้นที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง